Gemeente Rheden wil de Doesburgsedijk in Dieren niet afsluiten

Doesburgsedijk. Foto: Martin Slijper

– De gemeente Rheden wil de Doesburgsedijk niet afsluiten. Dat is het plan van het college van burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur van de gemeente wil het (mogelijke) besluit een paar jaar opgeschoven.

De onzekerheden op het gebied van stikstof zijn hier onder andere de oorzaak van. Over enkele jaren is die situatie waarschijnlijk anders en kunnen de voorbereidingen weer opgepakt worden. Voordat het college van B&W dit besluit neemt, wil ze eerst weten hoe de gemeenteraad hierover denkt.

Al lange tijd wordt gesproken over een mogelijke afsluiting van de Doesburgsedijk in Dieren. Om een besluit daarover te kunnen nemen, moet er een natuurvergunning worden afgegeven door de provincie. Die vergunning is nodig omdat afsluiting van de Doesburgsedijk leidt tot een toename van verkeer op de Ellecomsedijk (N317/N348) in Ellecom. Die toename heeft een hogere neerslag van stikstof tot gevolg op de Veluwe. Dat mag niet, omdat de Veluwe, een zogeheten Natura 2000 gebied, al overbelast is met stikstof.

Natuurvergunning niet eenvoudig

De afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om toch een natuurvergunning te kunnen krijgen. Dit blijkt niet eenvoudig. Daar komt bij dat er op dit moment grote onzekerheid is over het stikstofdossier. De verwachting is dat de komende jaren op landelijk en provinciaal niveau maatregelen genomen worden, die ervoor zorgen dat er meer stikstofruimte ontstaat. Dit betekent dat er dan beter uitzicht is op het krijgen van een natuurvergunning.

Voorlopig geen besluit over afsluiting van de Doesburgsedijk

In afwachting van de maatregelen die meer stikstofruimte opleveren, heeft het college in principe besloten zich voorlopig niet in te zetten om een besluit voor te bereiden over de afsluiting van de Doesburgsedijk.

Het college gaat ervan uit dat het nemen van een besluit over enkele jaren meer kans van slagen heeft en zij wil dan deze kwestie weer oppakken. Een besluit tot uitstel zal pas worden genomen nadat de gemeenteraad de gelegenheid heeft gehad zijn mening te geven hierover. Het ligt in de planning dat de raad hierover zal spreken in de voorbereidende vergadering van 15 november en de raadsvergadering van 29 november.

Uitstel maar geen afstel

Het is volgens een persbericht van Rheden niet de bedoeling dat van uitstel ook afstel komt. Het college vindt het erg dat zij dit besluit tot uitstel moet voorleggen aan de gemeenteraad. Het college blijft zich inzetten voor het afsluiten van de Doesburgsedijk.

Maatregelen Doesburgsedijk

Om de gemiddelde snelheid van het verkeer op de Doesburgsedijk omlaag te brengen en het geluid te verminderen, zijn in 2021 tijdelijke maatregelen genomen. Deze blijven voorlopig gehandhaafd. Omdat het effect hiervan nog niet voldoende is, wordt nog gezocht naar aanvullende maatregelen op of naast de weg.