Heeft u deze ook wel eens op straat wel zien liggen?

Slangtellers. Foto: Martin Slijper

– Regelmatig zie je ze op straat liggen, lange zwarte draden. Ze liggen over de hele straat en meestal een paar weken en dan zijn ze weer weg. Maar wat zijn het en wat doen ze? Studio Rheden zocht het uit.

Het zijn zogenaamde slangtellers. Die worden (op deze foto) op een fietspad gelegd. Maar ze liggen ook vaak op de weg. Ze tellen hier de hoeveelheid fietsen die langs komen per dag.

Als een voertuig over een slang rijdt, wordt via luchtdruk een elektrische puls opwekt, zo vertelt een werknemer. “De pulsen kunnen worden gebruikt voor het tellen van assen of voor het meten van lengte en/of snelheid. De ruimte tussen de assen en het aantal wordt gebruikt om het voertuig te classificeren. Elke registratie wordt voorzien van een nauwkeurig tijdstempel. De gevoelige sensoren kunnen ook (brom)fietsen detecteren.”

Slangtellers – Foto: Martin Slijper

Slangtellers worden vaak gebruikt in opdracht van de gemeente of de provincie, die willen graag weten wat er op de weg gebeurt. Hoeveel fietsers rijden hier langs, rijden er meer dan verwacht, komen ze uit één richting, rijden er ook brommers, komt er sluipverkeer langs.

Op deze manier krijgen overheidsinstanties een indruk hoe de verkeersstroom gaat. Mocht uit de cijfers van een controle blijken dat de verkeerssituatie is veranderd op een weg, dan kan de provincie bijvoorbeeld besluiten om de weg aan te passen. Denk aan drempels, extra verkeersborden, wegversmalling etc etc.

Slangtellers – Foto: Martin Slijper