Wethouder Paul Hofman geeft startschot voor de klimaatweek

Wethouder Paul Hofman bij Holtbanck. Foto: IKC De Holtbanck uit Rheden

– In navolging van de landelijke klimaatweek organiseert basisschool IKC De Holtbanck uit Rheden haar eigen klimaatweek. Tijdens deze week leren de kinderen alles over het klimaat en klimaatverandering en leren ze hoe ze nú in actie kunnen komen om verregaande klimaatverandering te voorkomen. Wethouder Paul Hofman opende de week.

Extra warme lievelingstrui

Eén van de manieren om iets te doen voor het klimaat is door minder te stoken en energie te besparen. Met elke graad die we minder stoken, stoten we 6% minder CO2 uit. Als we dat met zoveel mogelijk mensen doen, een heel stookseizoen lang, zetten we een enorme stap voor het klimaat. Daarom komen de kinderen tijdens de klimaatweek allemaal met een extra warme lievelingstrui naar school.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Tijdens de les zullen de kinderen van IKC De Holtbanck aan de slag gaan met de zogenoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze 17 doelen zijn door de Verenigde Naties opgesteld met als doel een einde te maken aan onder meer armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Elke klas krijgt een eigen doel om oplossingen te bedenken of ideeën te delen. Aan het einde van de week zullen de kinderen het resultaat van hun werk aan elkaar presenteren.

Officiële opening door wethouder Paul Hofman

Paul Hofman, wethouder van de gemeente Rheden met duurzaamheid in zijn portefeuille, gaf maandagmorgen het startschot voor de klimaatweek. Na een korte uitleg over de duurzame plannen van gemeente Rheden daagde hij de kinderen uit met ideeën te komen om Rheden nog groener en duurzamer te maken.

Na het startschot gaf Randy Gasper van Klimaatverbond Nederland ook nog een korte presentatie over klimaatverandering en de campagne Warmetruiendag. De organisatie organiseert de grootste klimaatactie van Nederland dit seizoen voor de 17e keer. De actie loopt het hele stookseizoen, met de landelijke actiedag op 10 februari 2023.