Rhedens college wil 12 extra standplaatsen voor woonwagens

Woonwagens IJsselsingel Rheden. Foto: Martin Slijper

– Het college van burgemeester en wethouders wil de komende vijf jaar ruimte maken voor 12 extra woonwagenstandplaatsen in de gemeente Rheden. Maar op welke plekken heeft het college nog niet bekendgemaakt. Dat staat in het nieuwe woonwagenbeleid dat het college van burgemeester en wethouders wil voorleggen aan de gemeenteraad.

Behoefteonderzoek

Uit onderzoek van de gemeente Rheden in 2022 blijkt dat er behoefte is aan 12 woonwagenstandplaatsen in de periode 2023-2028. Daarbij gaat het om 6 sociale huurwoonwagens, 4 sociale huurstandplaatsen met eigen woonwagens en 2 koopstandplaatsen.

Gemeente Rheden heeft al 24 standplaatsen

Op dit moment zijn er al 24 standplaatsen voor woonwagens op negen locaties in de gemeente Rheden te vinden. Daarin wonen in totaal 64 personen. Rheden: IJsselsingen, Havelandseweg, Masseweg. Dieren: Van der Duyn van Maasdamstraat. Spankeren: De Timp. De Steeg: Van Aldenburglaan. Laag-Soeren: Van Zwietenlaan. Velp: Merwedestraat.

Het collega is op dit moment samen met Vivare aan het kijken waar 12 extra standplaatsen moeten komen. Dat kan bij bestaande woonwagenlocaties of op nieuwe locaties.

Wethouder Gea Hofstede: “Het is belangrijk dat onze woonwagenbewoners en hun kinderen een eigen plek krijgen in onze gemeente, zodat ze kunnen wonen op de manier zoals zij dat willen. Dat regelen we met dit woonwagenbeleid.”

Financiering

Vanwege de hoge onrendabele top van een sociale huurwoonwagen (150.000 euro) en een sociale huurstandplaats met eigen woonwagen (130.000 euro) stelt het college de raad voor om als gemeente 50.000 euro per standplaats te investeren en de grond in erfpacht uit te geven. Op 26 april neemt de raad hierover een besluit.

Woonwagens IJsselsingel Rheden. – Foto: Martin Slijper