Wethouder Paul Hofman opent nieuw wandelpad in Rheden

Wandelpad in Rheden. Foto: Rheden

– Het was zaterdag druk op het nieuwe wandelpad tussen De Laak en de snelweg A348, onderdeel van het Masterplan De Zuidflank. Wethouder Paul Hofman en Arre Bekkering onthulden daar samen de naam van het nieuwe wandelpad: Dr. P.G. Bekkeringpad.

Bij de opening waren ruim honderd Rhedenaren aanwezig inclusief diverse belangenverenigingen die hebben meegeholpen aan het nieuwe wandelpad en de nieuwe dorpsentree.

Arre Bekkering was zelf ook huisarts en is de zoon van dr. Paul Bekkering, die ruim 30 jaar een huisartsenpraktijk had in het dorp Rheden en veel pionierswerk heeft verricht op het gebied van abortus. Samen met enkele andere artsen stond hij aan de basis van de abortuskliniek in Arnhem (Mildredhuis). Dr. Bekkering overleed in oktober 2021.

Na de onthulling van het naambord hebben leden van de klankbordgroep, die actief hebben meegedacht over de inrichting van het dorpspark, nog een aantal bomen geplant.

Tekst gaat verder onder de foto

Wandelpad in Rheden – Foto: Rheden

Later dit jaar komt er nog een (onbekend)kunstwerk in de vijver. Wanneer het wordt geplaatst, is nog niet bekend. Volgens de gemeente Rheden is dat lastig om aan te geven omdat het alleen geplaatst kan worden bij zeer lage waterstanden.

Tekst gaat verder onder de foto

Wandelpad in Rheden – Foto: Rheden

De meeste Rhedenaren zijn blij met het nieuwe recreatieve wandelpad en de nieuwe uitstraling van De Laak, maar er waren ook enkele klachten van wandelaars.

“Er is veel veranderd in dit gebied”, zo vertelt gemeente Rheden. “Zo is er een recreatief wandelpad aangelegd, waardoor De Laak meer bij het dorp is betrokken. Daarnaast is de dorpsentree bij de A348 opgeknapt, is er een openbaar toegankelijke boomgaard aangelegd en is er een natuurspeeltuin gekomen. Ook is de parkeerplaats is verkleind, waar veel groen voor is teruggekomen en er is een plek gemaakt waar oeverzwaluwen een nieuw huisje kunnen vinden bij de Kanovijver. Verder heeft de scouting een plek gevonden in de Zuidflank en is er een pumptrack gekomen, een soort kruising tussen een fietscrossbaan en een skatepark.”

Wethouder Paul Hofman is ook blij met het nieuwe dorpspark: “Dit was lange tijd een verloren gebied tussen de snelweg en het dorp waar je niet echt kon komen. Het was de wens van de inwoners van Rheden om daar verandering in te brengen. Die wens is nu in vervulling gegaan met de opening dit prachtige park. De natuur, biodiversiteit en het water in De Laak zijn versterkt, maar ook kun je hier heerlijk wandelen en elkaar ontmoeten. Goed voor de natuur en de gezondheid dus.”

Wandelpad in Rheden – Foto: Rheden