1 April grap gemeente Rheden te doorzichtig

1 April grap gemeente Rheden te doorzichtig. Foto: Rheden

– Op de redactie komen rond 1 april vaak persberichten binnen die zeer opmerkelijk zijn. Soms zijn ze zo doorzichtig dat mensen er echt niet intrappen. Dat gebeurde ook bij het persbericht van de gemeente Rheden.

In het persbericht van Rheden stond dat er tijdens de sloop (eind oktober 2022) van het oude gemeentehuis in De Steeg iets bijzonders was gevonden. Dat stamt uit 1573, de begintijd van de gemeente. Het zou gaan om een ambtsketen en een windvaan.

Maar het oude gemeentehuis van Rheden stond pas sinds 1978 in De Steeg. Waarom zou daar dan ook een ambtsketen liggen? En het is toevallig ook precies 450 jaar geleden.Ook werd de vondst niet meteen bekendgemaakt omdat het eerst archeologisch onderzocht moest worden volgens de gemeente.

Toch had de gemeente Rheden er wel veel werk van gemaakt, zo is te lezen in het onderstaande persbericht. Er werden zelfs een archivaris van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal bij betrokken en er werd een mooie foto gemaakt van een bijzonder object.

Rheden doet spectaculaire vondst uit begintijd gemeente

“Ook bevat de kist een aantal onbekende documenten over de samenvoeging van Velp en Rheden tot Schoutambt Rheden. De documenten, waaronder een Latijnse brief en een landkaart, werpen vooral licht op de roerige tijden waarin de gemeente Rheden tot stand kwam.

De tip over de clandestiene vondst kwam via een detector-amateur terecht bij Walter de Wit, voormalig voorzitter en archivaris van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal en verzamelaar van archeologisch erfgoed. Inmiddels doet het Historisch Centrum Gelderland verder onderzoek naar de schat. Omdat de vondst al snel in verband werd gebracht met de ontstaansgeschiedenis van de gemeente, werd besloten de ontdekking pas bekend te maken bij de aanvang van het jubileumjaar. In overleg met het Historisch Centrum wordt bekeken wanneer en waar de Rhedense inwoners deze vondsten kunnen bekijken. Daarover volgt later meer informatie.

Burgemeester Carol van Eert: “Dit is inderdaad een heel bijzondere vondst waarvan we direct dachten: dit moet natuurlijk een rol krijgen bij het jubileumjaar. Vandaar dat we in overleg met het Historisch Centrum Gelderland hebben besloten de vondst pas nu, in aanloop naar de festiviteiten, naar buiten te brengen. Dit gaf hun ook de ruimte verder onderzoek te doen naar de herkomst van de verschillende voorwerpen. Toegegeven, een mooiere aanjager van het jubileum hadden we ons niet kunnen wensen. Het is heel bijzonder dat een dergelijke schat nog boven de grond komt.”