Lintjesregen in Rheden: vier inwoners kregen Koninklijke onderscheiding

Mevrouw Hanssen-Van Hesteren. Foto: Martin Slijper

– Ook dit jaar is er weer een traditionele ‘Lintjesregen’. Burgemeester Carol van Eert heeft woensdag vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Rheden.

De burgemeester meldde deze mensen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een Ridderorde. Burgemeester Carol van Eert heeft de volgende inwoners een Koninklijke onderscheiding toegekend:

Velp

Mevrouw Hanssen-Van Hesteren woont in Velp was de eerste die een onderscheiding kreeg uitgereikt van de burgemeester. Ze kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt in haar eigen woning in Velp.

“Door de jaren heen heeft mevrouw Hanssen-Van Hesteren zich met volle overgave, plezier, liefde en humor ingespannen voor anderen. Zo heeft met mevrouw Hanssen-Van Hesteren met veel gedrevenheid meegewerkt aan het project Van Luchtkasteel Tot Dassenburcht (VLTD). Het is een project waarbij kinderen onbevangen de natuur ontdekken en bovendien hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit ontwikkelen en daarbij respect voor natuur en cultuur krijgen. Mevrouw Hanssen weet als geen ander kinderen enthousiast te maken.”

Rheden

De heer Van den Haak uit Rheden kreeg de onderscheiding uitgereikt in de Dorpskerk Rheden. Hij is sinds jaar en dag actief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo zet hij zich onder andere in voor het Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden.

“Hij was nauw betrokken bij de realisatie van het dorpshuis in 2012 in samenwerking met en op initiatief van Rhedens Dorpsbelang. Het dorpshuis neemt een belangrijke, maatschappelijke en centrale plek in binnen het dorp Rheden. Daarnaast is de heer Van den Haak al circa 7 jaar vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Rheden en is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van de stichting Schuldhulpmaatje Rheden-Rozendaal. “

Dieren

Eesje Arentshorst-Lammerink kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in haar woonplaats Dieren uitgereikt. Ze is al meer dan 50 jaar actief in het maatschappelijke leven in Dieren. Sinds 1995 is zij nauw betrokken bij de Gelreband als muzikant, lid barcommissie, muzikant bij het leerlingenproject ‘Er zit muziek in iedere groep’, lid van de jubileumcommissie en bij het onderhoud van het clubgebouw. Zij was ruim 18 jaar penningmeester van de Gelreband.

Daarnaast is mevrouw Arentshorst – Lammerink ruim 6 jaar actief als Home-Start vrijwilligster bij Humanitas waar zij ouders versterkt in hun opvoedvaardigheden en hun praktische ondersteuning biedt om een beetje lucht te krijgen in lastige situaties. Mevrouw Arentshorst promoot Home-start door het geven van presentaties en interviews.

De Steeg

De heer Van der Hoeven uit Velp kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt in restaurant La Maison du Steeg in De Steeg.

“Van der Hoeven heeft in 2004 aan de wieg gestaan van de oprichting van een Cliëntenadviesraad voor de Stichting ARTI. Hij heeft zich al decennialang ingezet om de stem van de (kanker)patiënt te laten horen in de medisch specialistische gezondheidszorg. Hij doet dit op bijzondere wijze en zijn verbindende en diplomatieke kwaliteiten komen hier zeker goed van pas. Het patiëntenbelang en -perspectief stond en staat altijd voorop. Ook bij de Stichting Innoforte stond het cliëntenbelang altijd voorop bij de heer Van der Hoeven. Als onafhankelijk voorzitter bouwde de heer Van der Hoeven bruggen en zorgde hij voor eenheid. Binnen de Vereniging van Eigenaars Emmabrug staat de heer Van der Hoeven bekend als enthousiast en iemand die met verve en onuitputtelijke energie zich inzet voor de bewoners en eigenaren en altijd voor ze klaar staat.”

Lintjesregen – Foto: Martin Slijper