Hogeschool nog steeds bezet: directie lijnrecht tegenover studenten

De actievoerders bij hun spandoeken in de aula van de hogeschool. Foto: Omroep Gelderland
De actievoerders bij hun spandoeken in de aula van de hogeschool. Foto: Omroep Gelderland

VELP – Of de directie openstaat voor de ‘open dialoog’ met de klimaatactivisten die op dit moment Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp bezet houden, daarover lopen de beelden zeer uiteen. De directie zelf stelt de actiegroep daar steeds voor uit te nodigen. Maar die ervaart een dichte deur en zelfs tegenwerking wanneer het erop aankomt. Personeel en de medezeggenschap bevestigen dat.

De volledige directie zou op dit moment niet in Velp aanwezig zijn, maar op de andere locatie in Leeuwarden. Woordvoerder Judith van den Hul stelt dat de actievoerende studenten meerdere keren zijn uitgenodigd voor een gesprek. “Dat blijven we ook doen. Maar tot op heden is het niet gelukt om samen aan tafel te komen om over de inhoud te praten.”

]

Hoe het kan dat beide partijen zeggen een dialoog met elkaar te willen, maar dat toch niet lukt? “Hele goede vraag”, vindt Van den Hul. “Als ik dat wist, dan hadden we de oplossing.”

Voorzitter van de medezeggenschapsraad en docent Freddy van Dijken begrijpt de actie van de studenten heel goed. “Ze hebben hier al langere tijd aandacht voor gevraagd en vele pogingen gedaan om met de directie in gesprek te komen. Wij verlangen wel van ons bestuur dat ze dat gesprek aangaan.” Van Dijken is dan ook teleurgesteld dat de studenten zich genoodzaakt zien om tot dit soort acties over te gaan. “Ergens gaat er dus iets mis.”

‘Kwam heel intimiderend over’

Wat Van Dijken bovendien heel heftig vond, is dat hij direct een telefoontje van de directie kreeg toen hij op social media zijn waardering voor de actiegroep uitsprak. “Dat werd ook meteen gelinkt aan mijn voorzitterschap van de medezeggenschapsraad. Dat kwam heel intimiderend over.”

Docent Ard Schoenmaker heeft ook gezien dat deze ‘bezorgde studenten’ heel veel pogingen hebben gedaan om nader tot het bestuur te komen. Persoonlijk zegt hij te ervaren dat het bestuur niet openstaat om hier serieus ‘als echte leiders’ mee om te gaan. “De wereld staat voor een urgent dilemma. Op allerlei vlakken moeten er dingen gebeuren. Dat wordt onvoldoende opgepakt.”

Het bestuur zegt wel dat ze toenadering heeft gezocht, ziet Schoenmaker. “Maar in de praktijk voel ik dat niet.”

‘Dat choqueerde mij en collega’s’

De docent voelt een polarisatie binnen de hogeschool. “Ook doet het me pijn om te zien dat de studenten worden weggestuurd als ze bij de schoolingang staan de flyeren.” De actievoerders stuurden in het verleden nog wel eens e-mails rond naar personeel en studenten, zag Schoenmaker. “Dat is inmiddels niet meer mogelijk. Wat mij en andere collega’s verder zeer choqueerde, is dat er een e-mail van hen bij ons binnenkwam: een uitnodiging voor een open dialoog. Die verdween een aantal uren later uit onze inboxen, zonder enige uitleg. Misschien geeft dat wat aan over het klimaat hier.”

Hogeschoolwoordvoeder Van den Hul denkt dat de actievoerders en de hogeschool inhoudelijk wel dezelfde doelen hebben. “Namelijk klimaatverandering tegengaan en behouden wat goed is.” Er zijn volgens haar wel vele wegen om dat te bereiken en daar verschilt het inzicht.

Actievoerders mogen in hogeschool blijven

Hoe de hogeschool vandaag op deze bezetting gaat reageren? “Voor ons is belangrijk dat het onderwijs door kan gaan en de veiligheid niet in het geding komt”, legt Van den Hul uit. Of dat betekent dat de activisten dagenlang kunnen blijven en overnachten zolang dat in goede harmonie verloopt? “Zolang de veiligheid niet in het geding is, is dat toegestaan.”

Locoburgemeester Paul Hofman benadrukt dat ‘iedereen in Nederland het recht heeft op vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren, zolang de openbare orde en veiligheid maar niet in het gedrang komt’. “Ik heb vanmorgen contact gehad met de directie van de school en begrepen dat zij bereid zijn om het gesprek aan te gaan met de demonstranten. Ik roep op om de standpunten in een dialoog naar voren te brengen.”

[article:7936636:Klimaatactivisten bezetten hogeschool in Velp