Toename geluidsoverlast en verkeersonveiligheid Kanaalweg in Dieren

Dieren. Foto: Martin Slijper

– Veel bewoners van wijkplatform DiNO die dichtbij de Kanaalweg wonen in Dieren Noordoost hebben het al gemerkt. Er komt steeds meer verkeer bij en dus ook meer verkeerslawaai. De bewoners van de wijk Dieren Noordoost zijn bezorgd.

Ook zijn er de laatste jaren veel ernstige ongelukken gebeurd op de Kanaalweg. Een aantal met dodelijke afloop, waaronder twee ongelukken met fietsers.

Door de aanleg van de Traverse Dieren, het verkeersluw maken van de Harderwijkerweg in Dieren en de snelheidsbeperkingen op de Harderwijkerweg in Laag Soeren in de richting van Eerbeek wijkt het verkeer meer en meer uit naar de Kanaalweg, zo meldden bewoners van wijkplatform DiNO.

Tracé1+

Wijkplatform DiNO: “De beoogde uitbreiding van de papierindustrie in Eerbeek zal in de toekomst nog eens voor een toename van het verkeer van ca 30% gaan zorgen, vooral vrachtverkeer. Een aantal bewoners uit Eerbeek, Spankeren, Dieren en Ellecom heeft de handen ineen geslagen in Tracé1+ om daaraan iets te gaan doen.

Het samenwerkingsverband Tracé1+ roept overheden op om de rechtstreekse gevolgen van verkeersproject EerbeekLoenen2030 voor de leefomgeving te erkennen en te komen met een oplossing. Tracé1+ is een collectief van bewonersinitiatieven en belangenverenigingen uit Eerbeek, Dieren, Spankeren en Ellecom. Ook voor Dieren Noordoost zal de verwachte verkeerstoename veel extra geluidsoverlast opleveren. DiNO is partner in het samenwerkingsverband en steunt haar oproep voor het streven naar een gezonde en veilige leefomgeving.

Verkeersoverlast door zuidelijke ontsluitingsroute

In het project EerbeekLoenen2030 moet een zuidelijke ontsluitingsroute de komende jaren zorgen voor een betere afwikkeling van het industrieverkeer van Eerbeek. Dit plan biedt een oplossing voor de verkeersoverlast die de bewoners daar nu ervaren. Maar niet voor de inwoners van het gebied waar het verkeer langs geleid wordt. Die route gaat namelijk over de Dierenseweg, de Kanaalweg en de Ellecomsedijk naar de A348. De enorme verkeerstoename leidt tot een verdere verslechtering van de leefomgeving voor de aanwonenden. Zowel qua veiligheid als qua geluidsoverlast. Tracé1+ roept daarom op om nadrukkelijk onder de aandacht te brengen dat we als volwaardige belanghebbenden beschermd worden tegen de rechtstreekse gevolgen van dit verkeersproject.”

Wijkplatform DiNO vraagt daarom iedereen die overlast ervaart van het verkeer op de Kanaalweg en mee wil werken aan een oplossing contact op te nemen met Dierennoordoost.nl.

Zie ook: Snelheid ‘dodenweg’ omlaag, maar dat duurt nog wel een jaar

Zie ook: Fietsster (79) overleden na botsing met auto