Klimaatactivisten stellen directie ultimatum: ‘Anders volgt escalatie’

De actiegroep en enkele docenten overleggen over bezetten of het sturen van de brief. Foto: Omroep Gelderland
De actiegroep en enkele docenten overleggen over bezetten of het sturen van de brief. Foto: Omroep Gelderland

VELP – De klimaatactivisten die eind vorige week twee dagen lang Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp bezet hielden, stellen de directie nu per brief een ultimatum. Zij vragen de hogeschooldirecteuren om uiterlijk maandag met een geschreven verklaring te komen over waarom zij niet de open dialoog met de studenten aan willen gaan en hoe zij over de eisen van de actiegroep denken. Bij geen of een teleurstellende reactie, volgt verdere escalatie.

Dat stelt activist Arvid Volborth.

“Dan zou je uiteindelijk kunnen denken aan het bezetten van de directiekamer of dat wij ons ergens in het gebouw vastketenen”, legt Arvid uit. Eigenlijk was de actiegroep afgelopen maandag al van plan om hun bezetting voort te zetten. Maar dat plan ging het laatste moment niet door, omdat werd besloten de directie eerst nog een keer deze brief te sturen.

]

De groep zegt dat er op dit moment veel oproepen, zowel vanuit docenten als medestudenten, richting de directie zijn om er samen uit te komen. Arvid: “De bal ligt nu even bij hen. Als we op dit moment de hogeschool weer bezetten, kan dat ertoe leiden dat de directie zich nog verder terugtrekt.”

‘Over invulling valt te praten’

In hun brief leggen de actievoerders nogmaals uit wat zij verstaan onder een dialoog die erop gericht is om open, inclusief, toegankelijk en transparant te zijn. Over een deel van de concrete invulling daarvan valt volgens Arvid best te praten, zolang deze uitgangspunten maar overeind blijven.

Ook wordt stap voor stap uitgelegd welke stappen de groep sinds vorig jaar november al heeft ondernomen om met de directie tot deze open dialoog te komen. Daarin wordt ook aangegeven dat het gesprek achter gesloten deuren, dat de directie nu weer voorstelt, al eerder is gevoerd. Maar dat dit niet het voor hen gewenste resultaat had. Nogmaals zo’n besloten gesprek voeren, voelt de groep dan ook weinig voor.

‘Nerveus’

Ondanks de houding van de directie meent de groep wel dat ze nu ‘het momentum’ heeft, stelt Arvid. “We hebben nog nooit zoveel positieve reacties gehad. We voelen ons erg gesteund door de docenten en krijgen veel steunbetuigingen van andere studenten. Ook de media-aandacht helpt.” Maar vanuit de directieleden ervaart de actiegroep nog totaal geen beweegruimte om nader tot elkaar te komen. “Volgens mij weten ze niet goed wat ze moeten doen. Ze lijken heel nerveus.”

De directie van de hogeschool weigert om Omroep Gelderland te woord te staan.

[article:7938078:Hogeschool ontruimd, bezetting beëindigd: ‘Nog zeker niet klaar’