Hoe is het met de Rode Beuk in Dieren?

Joodse begraafplaats Dieren. Foto: Studio Rheden

– Lezers van Studio Rheden wilden graag weten hoe het nu met de rode beuk is op de Joodse begraafplaats in Dieren. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) wil de boom weg hebben. Maar buurtbewoners wilden dat niet en kwamen in april in actie.

En dat heeft geholpen. De politiek ging zich ermee bemoeien. De PvdA fractie heeft onlangs schriftelijke raadsvragen gesteld over de met kap bedreigde Rode Beuk bij de Joodse Begraafplaats in Dieren.

En diverse omwonenden hebben bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd. Daardoor heeft NIK besloten in ieder geval de Beuk voorlopig ongemoeid te laten.

Buurtbewoners zijn een petitie gestart. Ze willen dat de gezonde oude beuk moet blijven staan. Inmiddels hebben 700 mensen deze petitie getekend.

En door een administratieve fout was niemand op de hoogte dat de Rode Beuk in 2022 al is aangedragen voor de beschermde bomenlijst. Mogelijk was het een vormfout en kan deze nog hersteld worden.

Het kerkgenootschap heeft inmiddels besloten de boom niet voor 1 oktober 2023 te kappen tot er meer duidelijkheid is.

Zie ook: Dierenaren niet blij met kappen oude rode beuk op Joodse begraafplaats
Zie ook: Oude rode beuk op Joodse begraafplaats wordt deze maand nog gekapt
Zie ook: Kappen rode beuk voorkomen door demonstratief voor de boom te gaan zitten
Zie ook: Buurtbewoners starten petitie, gezonde oude beuk moet blijven

Joodse begraafplaats Dieren – Foto: Studio Rheden