Gaan inwoners van Rheden meer belasting betalen?

Geld. Foto: Mr. Pixabay

– Inwoners van de gemeente Rheden worden geconfronteerd met mogelijke nog meer belastingverhogingen. De gemeente Rheden staat de komende jaren voor aanzienlijke tekorten.

Dit jaar slaagt de gemeente er niet in om een begroting met positieve resultaten te presenteren, en dit patroon zal zich voortzetten in de komende jaren. Om deze reden moet de gemeente Rheden aanzienlijk bezuinigen.

De problemen worden naar verwachting het grootst vanaf 2026, volgens wethouder Dorus Klomberg. Dat vertelde hij tijdens een persconferentie in het tijdelijke gemeentehuis in Velp in aanwezigheid van de overige drie wethouders. Klomberg voorziet dat het tekort van Rheden dan verder zal toenemen, aangezien alle Nederlandse gemeenten dat jaar minder financiële steun van de overheid zullen ontvangen. Het jaar 2026 wordt nu al het “ravijnjaar” genoemd, omdat zowel gemeenten als provincies minder geld vanuit Den Haag zullen ontvangen.

Rheden verwacht in de komende jaren een negatief saldo van 2 tot 3 miljoen euro. Vanaf 2026 zal dit bedrag nog eens toenemen met 3 tot 5 miljoen euro. Tijdens het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Groningen, volgende week, zal Rheden samen met andere gemeenten haar ontevredenheid uiten over de verlaging van de inkomsten vanaf 2026 door de Rijksoverheid.

Onroerendezaakbelasting verhoging?

Het is nog niet duidelijk op welke manieren de gemeente Rheden de tekorten wil aanpakken. Een mogelijke oplossing is het aanzienlijk verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB), maar een definitief besluit hierover is nog niet genomen. Dit vraagstuk zal moeten worden besproken.

Wethouder Klomberg schrijft de tekorten van Rheden onder andere toe aan inflatie en loonstijgingen. Door de gestegen prijzen valt bijvoorbeeld het nieuwe gemeentehuis 8,5 miljoen euro duurder uit dan gepland.

Gemeentehuis

Het slopen van het oude gemeentehuis kostte 4.2 miljoen, als dat achteraf niet verhoogd wordt. Het bouwbudget staat momenteel vast op 26,5 miljoen euro maar de kans is groot dat het nog meer wordt volgend jaar. Oorspronkelijk zouden de bouwkosten 18 miljoen euro zijn.

Masterplan Veluwezoom

Ook het Masterplan Veluwezoom, inclusief de afsluiting van de Posbank, is door inflatie miljoenen euro’s duurder geworden. Dat was begroot op ongeveer 6 miljoen euro, maar dat werd miljoenen euro’s duurder. En het einde is nog lang niet in zicht want Stichting Red Heuven gaat naar de rechter.

Bovendien heeft Rheden ongeveer 750.000 euro te veel uitgegeven aan energietoeslagen voor inwoners dan zij hiervoor van de Rijksoverheid heeft ontvangen.

Hoe kun je bezuinigen?

Een optie om te bezuinigen in deze enorme kostenposten is te snoeien in de plannen van de gemeente. Er kan verder worden bezuinigd maar de dure plannen kunnen ook geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Inwoners van Rheden zitten meer niet te wachten om nog meer onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen.