ChristenUnie wil onderzoek naar burenpesterij in Rheden

Slachtoffers bevinden zich vaak in een uitzichtloze situatie. Foto: Omroep Gelderland

– Naar aanleiding van terugkomende meldingen van burenpesterijen in de gemeente Rheden, verzoekt de ChristenUnie het college om verder onderzoek te doen naar deze problematiek. Mogelijk wordt er volgens hen op dit moment namelijk niet voldoende gedaan om de ernstige gevallen voldoende te helpen.

“Het geeft een onbevredigend gevoel als je je inwoners niet echt verder kunt helpen”, vertelt Hendri Witteveen, fractievoorzitter van ChristenUnie. Volgens hem zijn er ieder jaar wel inwoners die zich melden bij de gemeente Rheden, omdat ze zodanig veel overlast ondervinden van hun buren dat het hun gezondheid en woongenot ernstig aantast.

Problematiek aanwezig in meerdere wijken

Een eerder gepubliceerd artikel van Omroep Gelderland leidde ertoe dat Witteveen de noodzaak voelde om vragen te stellen aan het college. De problematiek bevindt zich volgens hem overigens ook niet alleen in de wijk Stenfert in Dieren: “We komen dit tegen in meerdere wijken van de gemeente Rheden, en in sommige gevallen voelt het toch dat we te kort schieten in onze aanpak.”

Toch ziet het college dit anders, zoals te lezen is in hun reactie op het verzoek van ChristenUnie:

“Wij hebben een zeer adequate aanpak in de vorm van buurtbemiddeling. Hier worden professionele mediators van Stichting Rijnstad voor ingezet. Uit de jaarlijkse verslagen van Rijnstad blijkt dat deze aanpak succesvol werkt en in veel gevallen een oplossing biedt. In uitzonderlijke gevallen zetten we een andere aanpak in, in samenwerking met de politie en woningbouwcorporaties. Maar de keren dat dit voorkomt zijn dusdanig beperkt dat hiervoor geen nieuwe structuur nodig is.”

Niet overtuigd

Desondanks laat Hendri Witteveen het er niet bij zitten: “Stel deze aanpak werkt in negen van de tien gevallen, dan blijf je met één slachtoffer zitten die diepongelukkig is en in een onleefbare situatie woont. Volgens het college werkt het allemaal goed, maar we horen ook andere verhalen. Ik ben zeker niet overtuigd van deze aanpak.”

Daarom is Witteveen van plan om na het vakantiereces met zijn fractie te overleggen, en vervolgvragen op te stellen voor het college.