Semra Kerkum geeft zetel niet zomaar terug aan GroenLinks

Semra Kerkum. Foto: GroenLinks

– GroenLinks meldt vrijdag in een persbericht dat Semra Kerkum een dag eerder na heel veel bombarie in de Rhedense politiek haar zetel heeft teruggegeven aan de GroenLinks Rheden fractie. Volgens Semra Kerkum is dat een leugen: “Ik zeg mijn zetel niet zo maar op.”

Eerder deze week is in een gesprek tussen GroenLinks Rheden en Semra Kerkum geconcludeerd dat de samenwerking ten einde zou komen na een uitgebreid mediationtraject, zo meldt GroenLinks.

Zie ook: GroenLinks Rheden beëindigt samenwerking met raadslid Semra Kerkum

In diezelfde periode heeft Semra Kerkum bij het landelijk bureau van GroenLinks een stevige klacht ingediend.

Een externe commissie heeft onderzoek naar de bombarie in de Rhedense politiek gedaan. Het rapport is vanwege de vertrouwelijkheid niet door de fractie gezien. Wel weet GroenLinks te melden dat de klacht van Semra Kerkum ongegrond is verklaard. Maar volgens Semra Kerkum is de klacht ‘door gebrek aan bewijs’ helaas niet gegrond.

“Ik zeg mijn zetel niet zo maar op.”

Semra Kerkum was ook (weer) niet op de hoogte van het persbericht wat GroenLinks Rheden vrijdag verstuurde. Ze wil haar zetel nog helemaal niet opgeven. Ze is niet voor niets met voorkeusstemmen in de raad gekomen. Dit heeft GroenLinks volgens haar eenzijdig bedacht.

Verhuizen

Wel vertelt ze vrijdagavond dat ze gaat verhuizen van Velp naar IJmuiden. Ze heeft daarvoor vrijdag een overeenkomst gesloten. “En die zetel kan ik om die reden niet mee nemen. Niet omdat ik onder druk ben gezet of omdat ik mij laat intimideren!” Uiteindelijk zal ze de zetel zelf kunnen afstaan als ze definitief gaat verhuizen.

GroenLinks zegt tot slot in het persbericht zich niet te kunnen vinden in het beeld dat Semra in de afgelopen dagen geschetst heeft via de media van de afdeling, de fractie en onze fractievoorzitter. “Wij betreuren de ontstane situatie en vinden het spijtig dat het tot een afscheid is gekomen.”

Studio Rheden

Afgelopen woensdag was er een spoedvergadering door de fractie van GroenLinks georganiseerd. Daarvoor was de redactie van Studio Rheden ook uitgenodigd. De fractie wilde de leden meteen informeren over de ontstane situatie.

Maar bij het begin van de vergadering kreeg Studio Rheden te horen dat ze toch niet welkom waren. Volgens het bestuur zou er een fout zijn gemaakt en was Studio Rheden toch niet welkom om te horen hoe GroenLinks over de situatie dacht.

Tekst gaat verder onder foto

GroenLinks – Foto: GroenLinks

Schriftelijke verklaring Semra Kerkum

In de zeer uitgebreide schriftelijke verklaring hieronder, gericht aan de raad, schreef Kerkum woensdag nog over een ‘zeer onveilige werkomgeving’. Ze wilde zich niet langer laten intimideren.

Semra Kerkum: “Na een uitstekende gemeentelijke campagne te hebben gedraaid voor GroenLinks Rheden en Rozendaal, ging ik met goede en frisse moed aan de slag als raadslid voor de gemeente Rheden.

Ik begin er maar mee: dat zal ik voorlopig ook blijven doen, maar niet samen met de bestaande Groenlinksfractie. Ik blijf lid van GroenLinks landelijk, maar samenwerken met de bestaande lokale fractie is voor mij een zeer onveilige werkomgeving gebleken.

Ik ben ook niet de eerste die opstapt uit het Groenlinks Rheden team. Al direct na de verkiezingen zijn door interne perikelen en onoverzichtelijke niet beschreven lokale procedures, eerst Bart Kamps zich teruggetrokken als kandidaat voor de raad, en vervolgens is Mark van Heijgen vorig jaar al uit de fractie gestapt, ook omdat de procesvorming en de gang van zaken binnen GL Rheden, niet goed gaan en niet veel beter zijn geworden. Maar wel veel verbetering behoeft. Zelf ben ik direct na de verkiezingen gevraagd om mijn zetel, met vele voorkeursstemmen verkregen op te geven, omdat ze dachten dat ik dat toch niet wilden doen . Ik stond ten slotte op een “onverkiesbare plaats”. Maar onverkiesbaar op een lijst bestaat natuurlijk helemaal niet.

Ik koos voor het respecteren van de uitslag en daarmee de kiezers tegemoet te komen.

Ik zei toen niet mijn raadszetel op, dat doe ik nu ook niet. Mijn lidmaatschap opzeggen bij GroenLinks, zoals mijn opstappende voorgangers doe ik ook niet. En ik blijf mij wel uiten namens GroenLinks en het Groenlinks gedachtengoed en ik laat mij niet meer langer intimideren.

Ik heb Landelijk GroenLinks inmiddels ingeschakeld en er is een onderzoek gestart naar deze gang van zaken en dit onderzoek is inmiddels beëindigd. De conclusie was niet, dat ik op moest stappen. De conclusie was dat er wat moest veranderen, dat er mediation nodig was, om überhaupt verder te kunnen. Er is niks veranderd en er gaat niks veranderen binnen de lokale afdeling van GroenLinks, zo is mij dit weekend mede gedeeld. Er is niks gedaan en er wordt niks gedaan met de uitkomsten van het onderzoek en de gegeven adviezen van de commissie ongewenste omgangsvormen van Groenlinks, zo is medegedeeld door Tim Endeveld.

Daarmee is er geen werkbare samenwerking meer mogelijk. Dit betreur ik ten zeerste. Voornamelijk voor onze inwoners en onze stemmers. Ik ben Raadslid voor alle inwoners van de gemeente Rheden, en dat zal ik ook als raadslid GroenLinks voorlopig ook blijven doen!

Zonder last en zonder ruggenspraak, maar wel met de gedachten en in de lijn van GroenLinks, voor onze inwoners, dus zonder overleg en zonder toestemming van de fractie en of voorzitter. Dat staat in de wet. Dat is mijn staatsrechtelijk recht als raadslid. En dat is nu net wat ik NIET mocht doen van de fractie van Groenlinks.

Daarmee voel ik mij onveilig en ernstig belemmerd in mijn raadswerkzaamheden. En dat terwijl ik juist alle zes de aandachtspunten, welke de accountant heeft benoemd bij de jaarrekening, als enige ter mondelinge bespreking heb ingebracht, schriftelijke vragen over heb gesteld of zelfs in mijn eentje op heb tegen gestemd, omdat ik zag, dat er punten niet klopten.

Dit kon de fractievoorzitter Tim Endeveld echter niet aan. Daarom was er wrevel. Daarom is er een onwerkbare samenwerkingssituatie ontstaan. Er is NIET in goed overleg een besluit genomen om de samenwerking te beëindigen. Er is mij medegedeeld, dat door Tim, onderschreven door het lokale bestuur in de vorm van Linda van Nieuwenhuis en namens de rest van de fractie was Marloes van de Kolk aanwezig. Tim Endeveld, wilde niet wachten op een andere dag of tijdstip, waarop ik een vertrouwenspersoon kon meenemen (door de landelijke partij en de commissie ongewenste omgangsvormen toebedeeld, want Tim kon niet wachten om met onmiddellijke ingang de samenwerking te beëindigen. Met onmiddellijke ingang, vond ik wat rigoureus. En mijn tegenvoorstel is absoluut niet geaccepteerd. Daarmee is er geen sprake van “in goed overleg beëindigd”.

Daarmee is de samenwerking eenzijdig beëindigd. Dat betekent dat zij zich van mij hebben afgescheiden. En ik om die reden feitelijk het enige raadslid Groenlinks ben.

Als raadslid heb ik een eed af gelegd in het openbaar in de raadsvergadering ten overstaan van de burgemeester in het openbaar.

Ik doe niet aan kiezersbedrog. Ik ben met vele voorkeursstemmen gekozen als raadslid en dat zal ik ook blijven en ik laat mij niet wegpesten, omdat de fractie van GroenLinks, liever iemand anders op de zetel had willen hebben. Ik doe mijn raadslidwerkzaamheden met liefde en dat zal ik ook blijven doen.

Ik betreur het om die reden dan ook, dat er van uit de andere van Groenlinks, nu zonder mij daarin te Cc’en, een bericht naar de pers is gegaan, dat er een vergadering plaats vind woensdag avond hierover, zonder dat ik daarin wordt betrokken, en mijn privé gegevens zijn uitgewisseld met derden. Dit is echt een aantasting van mijn privacy en dat kan echt niet langer.”

Zie ook: GroenLinks Rheden beëindigt samenwerking met raadslid Semra Kerkum