Semra Kerkum neemt afscheid als raadslid van Rheden: Wat ging er mis?

Semra Kerkum. Foto: GroenLinks

– Semra Kerkum heeft dinsdagavond na anderhalf jaar afscheid genomen als raadslid van de gemeente Rheden. Burgemeester Carol van Eert bedankte haar voor haar diensten maar zei niets over het werkelijke vertrek van Kerkum.

Nadat ze namens de gemeente een bos bloemen kreeg nam ze nog een keer het woord.

Semra Kerkum: “Helaas is het mij niet vergund mijn politieke taak, te weten het kritisch onderzoeken en daar waar nodig veranderen van gemeentelijk beleid naar behoren uit te voeren. De reden moge u bekend zijn maar ik zal die voor de goede orde even kort opnieuw schetsen.

Na terugkeer van mijn vakantie kreeg ik op vrijdag te horen dat ik die zaterdag moest langskomen voor een gesprek met het dagelijks bestuur van de Fractie. Wachten tot ik een vertrouwenspersoon kon meenemen op een andere dag was niet mogelijk. Ik kreeg aldaar te horen dat de samenwerking per direct werd opgezegd, iets dat staatsrechtelijk op zijn minst dubieus genoemd kan worden.

Een gedegen rapport met aanbevelingen, opgesteld door de commissie ongewenste omgangsvormen, gaf duidelijk aan wat er moest gebeuren. Samenwerking nastreven onder begeleiding door een beëdigd mediator. Er stond evenwel niet in dat een gekozen raadslid uit de fractie gezet diende te worden. Werken aan onderling begrip en het overbruggen van verschillende werkwijzen was het eigenlijke advies.

Ik had graag mijn energie en liefde voor het sociaal domein in de gemeente Rheden willen steken, zoals ik al deed, maar dit is mij niet vergund, om redenen die, zoals ik al zei, staatsrechtelijk nogal dubieus zijn. Met name het feit dat de leden niet geraadpleegd zijn over mijn positie als raadslid komt op mij nogal ondemocratisch over.

Oprechte politieke helderheid wens ik u allen toe. Ik duid nu in het bijzonder op het benoemen van mijn opvolger als gemeenteraadslid. Er is een zetel vrijgekomen maar dit wil niet zeggen dat die zetel dan ook naar Groen Links dient te gaan. Sterker nog, ik geef deze zetel terug aan de gemeenteraad. Zij is namelijk de enige die kan beslissen naar welke partij de zetel die ik gedwongen op moet geven gaat.

Het gaat hier namelijk niet om een arbeidsrechtelijke overeenkomst tussen een fractielid en diens fractiebestuur, maar om een politieke overeenkomst met de gemeenteraad!

Het in het geheel niet is niet aan het fractiebestuur om een raadslid te ontslaan. Een raadslid zelf kan wel een ontslag aanbieden bij de gemeenteraad. Maar dit lid kan niet worden ontslagen en heeft feitelijk het recht om te blijven zitten als alle regels worden gevolgd.

Dit onjuist handelen door het fractiebestuur, buiten de immateriële schade die dit in mijn persoonlijk leven heeft veroorzaakt alsmede het beschadigen van mijn goede naam zijn zaken die onderdeel van een juridische casus hadden kunnen zijn indien ik ervoor had gekozen deze bij de rechter aanhangig te maken.

Het is aan u, de gemeenteraad, te beslissen wat u gaat doen met mijn zetel, die ik nadrukkelijk aan U teruggeef! Ter afsluiting zou ik u willen meegeven dat u goed naar de regels en procedures moet blijven kijken. Laat uw eigen gedachten nog even gaan, over wat er is gebeurd. Kijk derhalve alleen naar de feiten en naar het Staatsrecht! Dit om te voorkomen dat de inwoners van Rheden niet nog meer het geloof in het bestuur van deze gemeente verliezen, want u als raad zit hier niet alleen om te zwaaien en te lachen. U bent geinstalleerd voor alle inwoners van deze gemeente.

Opmerkelijk

Bijzonder was de opmerking over de zetel van Semra Kerkum tijdens haar afscheidsspeech. Volgens Kerkum mocht ze zelf aangeven wie haar zetel zou krijgen in de gemeente Rheden en niet GroenLinks. Maar Kerkum heeft op geen enkel moment aangegeven wie dat dan zou moeten zijn.

Marloes van der Kolk van GroenLinks was niet blij met de situatie en reageerde als volgt: “We herkennen ons niet in het beeld dat door Kerkum geschetst wordt. Sterker nog, we betreuren de situatie en we betreuren dat onze wegen hier scheiden. We wensen mevrouw Kerkum oprecht het allerbeste.

Vervolgens zei de burgemeester dat de griffier en hij daar ook anders over dachten en werd Jan Verhoeven op voordracht van GroenLinks benoemd en geïnstalleerd. Opmerkelijk was dat daar geen enkel raadslid een opmerking over maakte.

Volgens de Kieswet moet een opengevallen plaats in de gemeenteraad worden opgevuld met de eerstvolgende kandidaat op de kandidatenlijst bij de laatste raadsverkiezingen nadat de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde zijn bevonden door de commissie geloofsbrieven.

Zie ook: Semra Kerkum geeft zetel niet zomaar terug aan GroenLinks
Zie ook: GroenLinks Rheden beëindigt samenwerking met raadslid Semra Kerkum