Blijft Doesburg zelfstandig of is herindeling tóch de toekomst?

Blik op Doesburg vanuit kerktoren. Foto: Sylvia Willems

– Hoe lang kan Doesburg nog door als zelfstandige gemeente? De conclusie uit een laatste onderzoek van het bureau TwynstraGudde is helder. Samenwerking zoals nu met de gemeente Rheden, volgens het zogeheten gastheermodel, werkt onvoldoende.

Wim Robbertsen, CDA-fractievoorzitter is tijdelijk voorzitter van het huidige groepje fractievoorzitters in Doesburg: “Het gastheermodel leek een mogelijkheid om slim samen te werken en de kwaliteit van de dienstverlening te behouden. De conclusie is dat dit niet kansrijk is.” Volgens Robbertsen is het echter te vroeg om nu al te concluderen dat er een herindeling moet komen, waarbij Doesburg samengaat met een andere gemeente: “Er moet nu eerst een bestuurskrachtonderzoek komen waarbij we gaan onderzoeken of wij als gemeente onze wettelijke taken en ambities kwalitatief, effectief en efficiënt kunnen uitvoeren.”

Service naar inwoners moet op niveau blijven

Het is al langer duidelijk dat Doesburg als kleine zelfstandige gemeente met elfduizend inwoners, moeite heeft om alle taken goed uit te voeren. Ook is er een behoorlijk verloop onder het gemeentelijk personeel. Om taken toch te kunnen doen, werkt Doesburg al veel samen met andere omliggende gemeenten zoals Rheden.

Voor Walther Eenstroom, VVD-fractievoorzitter staat één ding bovenaan: “Voor ons moet service naar onze inwoners gewaarborgd worden en de uitvoering van de wettige taken gegarandeerd voor de toekomst. Uiteraard heeft Doesburg net als de rest van Nederland te maken met krappe arbeidsmarkt en een sterk vergrijzende bevolking. Dit is en zal een behoorlijke uitdaging zijn waarbij de oplossing niet altijd simpel of direct gevonden zal kunnen worden. Samengevat dit zal worden vervolgd en laatste woord is er nog niet over gezegd”. De gemeenteraad is nu aan zet om verder te kijken.