Ook de tijdelijke afsluiting van de Posbank gaat niet door

Posbank. Foto: Studio Rheden

– De geplande tijdelijke afsluiting van de Posbank is vertraagd. Eind van dit jaar zou het Nationaal Park Veluwezoom in de weekenden voor gemotoriseerd verkeer worden gesloten, maar de uitvoering van deze maatregel vergt meer tijd dan verwacht.

De voornaamste reden is de projectleider van het Masterplan Veluwezoom Rheden-Rozendaal, onder andere betrokken bij deze kwestie. Hij stopt bij de gemeente Rheden. Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe projectleider om per 1 februari 2024 het stokje over te nemen.

Vorig jaar drong de Rhedense gemeenteraad aan op een versnelde sluiting van het gebied ter bescherming van de kwetsbare natuur. Omdat dit niet haalbaar bleek, kwam een tijdelijke afsluiting in beeld als voorproefje op de definitieve maatregelen die in 2025 zouden worden ingevoerd. De provincie Gelderland steunde dit initiatief met een financiële injectie van 1,7 miljoen euro.

De tijdelijke afsluiting zal worden uitgevoerd met tekstkarren en verkeersregelaars, ondersteund door een uitgebreide voorlichtingscampagne. De gemeente benadrukt dat duidelijke communicatie essentieel is om bezoekers bewust te maken van de afsluiting.

Bij de definitieve afsluiting in 2025 worden geen slagbomen geplaatst. Op acht locaties binnen het nationale park zullen verbodsborden in combinatie met wegversmallingen worden geïnstalleerd. Camera’s kunnen worden ingezet voor handhaving. De invoering van tweerichtingsverkeer naar het Posbank Paviljoen is onderdeel van de plannen, ondanks enorme bezwaren van aanwonenden vanwege mogelijke verkeersdruk. De definitieve beslissing over de afsluiting in de weekenden en zomermaanden in 2025 is afhankelijk van lopende procedures en bezwaarprocedures tegen het verkeersbesluit.

Posbank – Foto: Martin Slijper