Vijftig vrachtwagens per dag? Rhedenaren willen er een stokje voor steken

Het braakliggend stuk grond waar straks vier loodsen komen te staan. Foto: Omroep Gelderland

– Uit angst voor gevaarlijke situaties bij hen in de straten, staan inwoners uit Rheden vrijdag voor de bestuursrechter. Zij willen voorkomen dat een ontwikkelaar vier grote loodsen bouwt op een braakliggend stuk grond op bedrijventerrein Haveland.

In die loodsen moeten kleine bedrijven worden gehuisvest en dat zal volgens omwonenden leiden tot een enorme toename van het verkeer bij hen in de buurt. “Er is een vergunning voor vier bedrijfshallen verleend en we hebben begrepen dat er in de bedrijfshallen allemaal compartimenten komen waar internet en logistieke bedrijven zich kunnen vestigen”, zegt Peter Kars, die de verontruste bewoners in Rheden vertegenwoordigt.

Meer vrachtverkeer

“Dat betekent dat er een enorme toename van het vrachtverkeer voor de aanlevering en verspreiding van goederen zal plaatsvinden. Wij schatten dat dat kan oplopen tot zo’n vijftig vrachtwagens per dag en wellicht 700 tot 750 koeriersbusjes per dag.”

Op het braakliggend stuk grond aan de Pinkelseweg en de Dr. Langemeijerweg stond tot 2021 een bedrijfshal van GS Staal. In die tijd waren er drie toegangswegen naar het terrein, maar een daarvan is inmiddels gesloten en de tweede is niet toegankelijk voor het vrachtverkeer. “Daarom zijn wij ook zo verbaasd over de vergunning”, vertelt Kars. “De enige ontsluitingsweg loopt via de Pinkelseweg naar de Veerweg en dan ga je dus door een dorpskern die sowieso qua infrastructuur niet geschikt is voor veel vrachtverkeer.” Ook wordt gevreesd voor de verkeersveiligheid.

Woningbouw

De omwonenden én de gemeente Rheden willen al langer dat er woningen komen op het stuk braakliggend land, maar dat is niet zo makkelijk te realiseren. De gemeente is niet bij machte geweest om het stuk land te kopen, en daarnaast is er op bedrijventerrein Haveland nog veel industrie waardoor er niet zomaar woningen gebouwd kunnen worden.

“Het probleem is ook dat als er een vergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfshal dan hebben wij alleen maar een toetsende functie”, zegt wethouder Paul Hofman. “We toetsen of het voldoet aan het bestemmingsplan, aan het bouwbesluit en al dat soort dingen, maar wij mogen niet zelf afwegen of we dit een gewenste ontwikkeling vinden of niet.”

Bouw stilleggen

De gemeente wil op termijn een woonwerkgebied op het hele bedrijventerrein Haveland realiseren, maar daar hebben de protesterende inwoners nu niet veel aan. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning, waar de bezwaarcommissie van de gemeente binnen zes weken een uitspraak over zal doen.

Daarnaast is er vrijdag de gang naar de bestuursrechter. De omwonenden hopen dat die de bouw van de loodsen in afwachting van de uitspraak van de bezwaarcommissie zal stilleggen.

Peter Kars ziet graag dat het proces voor iedereen goed loopt. “Op het moment dat de eerste heipalen in de grond gaan is het onomkeerbaar geworden, omdat er alleen maar kosten worden gemaakt die niemand wil maken, dus wij hopen in ieder geval het proces te kunnen rekken en vertragen in de hoop dat er herzieningen kunnen plaatsvinden en dat er een betere bestemming kan worden gerealiseerd voor dit perceel.”