Gemeente Rheden biedt veel te weinig statushouders onderdak

AZC Velp. Foto: Martin Slijper

– De gemeente Rheden moest het afgelopen jaar 104 statushouders huisvesten en heeft slecht 45 statushouders daadwerkelijk onderdak gegeven, dat komt neer op 43,3%. Daarmee heeft de gemeente haar doel niet gehaald. Gemeente Rozendaal heeft haar doel wel gehaald.

-De gemeente Rheden is in 2023 al gestart met een grote achterstand op de taakstelling van 2022 van 8.

-Van de Rijksoverheid moest Rheden voor 2023 een taakstelling van 52 statushouders in het eerste half jaar en 67 in de tweede helft van het jaar realiseren. Rekening houdend met de achterstand van 8, moest de gemeente van de overheid dus 127 statushouders huisvesten.

-In het najaar is de taakstelling voor de tweede helft naar beneden bijgesteld met 23. De nieuwe taakstelling voor 2023 kwam neer op 104 statushouders.

-Rheden heeft in 2023 maar 45 statushouders gehuisvest. De taakstelling was 104. Dat komt neer op een realisatie van slechts 43,3% volgens de cijfers van de Overheid.

Tekst gaat verder onder foto

Rozendaal gaat ook Oekraïense vluchtelingen opvangen – Foto: Martin Slijper

Gemeente Rheden heeft haar doel niet gehaald

Gemeente Rheden: “Wij erkennen dat de taakstelling voor de eerste helft van 2023 niet is gerealiseerd in de gemeente Rheden.”

Volgens de gemeente Rheden zijn de cijfers van de Rijksoverheid niet actueel en geven deze een vertekend beeld. In de cijfers van de Rijksoverheid wordt namelijk ook de achterstand van 2022 mee berekend (8 statushouders). En daarnaast verwacht de gemeente Rheden dat er nog 31 nareizigers komen, deze zijn ook niet meeberekend in 2023. Hierdoor komen de cijfers tussen de Rijksoverheid en de gemeente Rheden niet overeen.

“Wel nuanceren we graag de conclusie die hieraan verbonden is en bieden we graag meer context bij de meest recente cijfers”, zo meldt een woordvoeder van de gemeente Rheden.

“De taakstelling voor de gemeente Rheden over heel 2023 bedroeg 96 personen. Op dit moment zijn er in de gemeente 51 personen gehuisvest óf aan een woning gekoppeld, waarbij er nog 31 nareizigers worden verwacht. Wanneer deze gezinshereniging plaats gaat vinden, ligt buiten onze invloedssfeer. Het restant van de taakstelling in 2023 bedraagt hiermee nog 14 personen.

Hoe kijkt Rheden op 2024?

Wij spannen ons samen met woningcorporatie Vivare onverminderd in om deze personen en/of hun nareizigers alsnog aan een woning te koppelen of anderszins onderdak te bieden. We onderzoeken mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad optimaal te benutten. Hierbij kijken we naar beschikbare woningen en werken we aan het verbouwen van geschikte woningen om extra ruimte te realiseren. Het gaat namelijk vaak om grote gezinnen, waarvoor de meeste vrijkomende woningen niet geschikt zijn.

Met gebruikmaking van de (tijdelijk gestaakte) regeling huisvesting grote gezinnen worden op dit moment twee woningen verbouwd en in januari opgeleverd. Naast reguliere huisvesting onderzoeken we alternatieve woonvormen, zoals transformatie van bestaande panden, bijzondere woonvormen (zoals kamerbewoning), woningdelen en flexwoningen.

Tekst gaat verder onder foto

Slaapkamer – Foto: Martin Slijper

Rozendaal voldoet wel aan verplichting

De gemeente Rozendaal moest in 2023 slechts 2 statushouders huisvesten en heeft ook 2 statushouders daadwerkelijk onderdak gegeven. Daarmee heeft de gemeente Rozendaal het doel wel gehaald.

-De gemeente Rozendaal is in 2023 gestart met een voorsprong op de taakstelling van 2022 van 3.

-Van de Rijksoverheid moest Rozendaal voor 2023 een taakstelling van 3 statushouders in het eerste half jaar en 3 in de tweede helft van het jaar realiseren. Rekening houdend met de voorsprong van 3, moest de gemeente dus 3 statushouders huisvesten.

-In het najaar is de taakstelling voor de tweede helft naar beneden bijgesteld met 1. De nieuwe taakstelling voor 2023 kwam neer op 2 statushouders.

-Rozendaal heeft in 2023 2 statushouders gehuisvest. De taakstelling was 2. Dat komt neer op een realisatie van 100,0%.

In 2024 moet Rheden huisvesting bieden aan 46 statushouders. Rozendaal moet dit jaar huisvesting bieden aan 2 statushouders.. Daarmee is Rozendaal ook de gemeente met de minste statushouders. Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland hoeven geen statushouders op te nemen.