Tracé1+ zeer bezorgd over Kanaalweg en Ellecomsedijk

Tracé1+ Dieren Ellecom. Foto: Google Maps

– Als het aan het Tracé1+ ligt gaat er een boel veranderen aan de Kanaalweg in Dieren en de Ellecomsedijk in Ellecom. Aanwonenden maken zich daar al jaren grote zorgen over de toenemende verkeers- en geluidsoverlast en onveiligheid in hun leefomgeving.

Tracé1+ is een nieuw collectief van bewonersinitiatieven en belangenverenigingen uit Eerbeek, Dieren, Spankeren en Ellecom. Bewoners willen dat de Provincie Gelderland daar maatregelen gaat nemen. Op de Kanaalweg moet de maximumsnelheid verlaagd worden naar 60 km per uur en de ‘levensgevaarlijke kruisingen’ moeten geconstrueerd worden.

En langs zowel de Kanaalweg als de Ellecomsedijk moeten maatregelen getroffen worden om de geluidsoverlast te beperken. Daarnaast de maximumsnelheid moet beter worden nageleefd. Maar de provincie wil niet meewerken volgens Tracé1+.

De problemen langs de Kanaalweg

Tracé1+: “Veel bewoners van Dieren Noordoost die dichtbij de Kanaalweg wonen, hebben het gemerkt. Er is steeds meer verkeer gekomen en dus ook steeds meer verkeerslawaai. Door de aanleg van de Traverse Dieren, het verkeersluw maken van de Harderwijkerweg in Dieren en de snelheidsbeperkingen op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren en in de richting van Eerbeek wijkt het verkeer meer en meer uit naar de Kanaalweg.

De beoogde uitbreiding van de papierindustrie in Eerbeek staat op losse schroeven, maar de vestiging van een transportbedrijf en een distributiecentrum aan de Kanaalweg zorgt voor een verdere toename van het verkeer, vooral vrachtverkeer, dat al heel vroeg in de ochtend/laat in de nacht op pad gaat. Daarnaast zijn de laatste jaren veel ernstige ongelukken gebeurd op de Kanaalweg. Een aantal met dodelijke afloop, waaronder twee ongelukken met fietsers.

De problemen langs de Ellecomsedijk

Ook de aanwonenden van de Ellecomsedijk in Ellecom ondervinden steeds meer geluidsoverlast van het verkeer over de route Eerbeek/Loenen – A348. Op de N348 langs Ellecom rijdt bijna net zoveel verkeer als op de snelweg A348, terwijl de woningen op sommige plekken slechts 20 meter van de weg af liggen. Er is sprake van een zeer hoog aantal verkeersbewegingen, structurele overschrijding van de toegestane snelheid en steeds meer verkeerslawaai door het toenemende vrachtverkeer. De geluidslast is hier naar schatting 66-70 dB, terwijl de WHO een maximum van 53 dB adviseert. En dan hebben we het nog niet eens over de luchtverontreiniging die al dit verkeer veroorzaakt.

Verkeersoverlast door zuidelijke ontsluitingsroute

In het project EerbeekLoenen2030 moet een zuidelijke ontsluitingsroute de komende jaren zorgen voor een betere afwikkeling van het industrieverkeer van Eerbeek. Dit plan biedt een oplossing voor de verkeersoverlast die de bewoners daar nu ervaren. Maar niet voor de inwoners van het gebied waar het verkeer langs geleid wordt. Die route gaat namelijk over de Dierenseweg, de Kanaalweg en de Ellecomsedijk naar de A348. Voor deze omwonenden leidt dit tot een verdere verslechtering van hun leefomgeving.”

Provincie Gelderland weigert medewerking

Ondanks de gezamenlijke inspanningen van Tracé1+ en de gemeente Rheden is de provincie Gelderland niet van plan ook maar iets te doen aan de geluidsoverlast op de Kanaalweg en de Ellecomsedijk. Maar Tracé1+ blijft zich daarom wel inspannen voor veiligheidsmaatregelen op de Kanaalweg, geluidswerende voorzieningen langs de Ellecomsedijk en de Kanaalweg, en handhaving van de maximumsnelheid en vraagt ook hulp aan lezers. Wie ook overlast ervaart van het verkeer op de Kanaalweg en Ellecomsedijk en mee wil werken aan een oplossing kan zich aanmelden via via trace1plus@gmail.com.

Waarom geen uniforme maximum snelheid langs de Kanaalroute?

Tracé1+: “Waar de gemeentes Apeldoorn en Brummen de snelheid op de Kanaalroute gaan verlagen naar 60 km per uur, weigert de provincie hetzelfde te doen tussen de Brugkabouter en de rotonde Imboslaan. Over het gehele traject zou dan voor een stuk van 2 km (!) een snelheid van 80 km/uur in stand blijven, terwijl voor het overige deel van de weg (ca 22 km) langs het Apeldoorns Kanaal een maximumsnelheid gaat gelden van 60 respectievelijk 50 km/uur.

Een onzinnige situatie als je bedenkt dat de tendens is om op alle provinciale wegen 60 km per uur in te voeren en dat een uniforme maximumsnelheid de naleving bevordert. Op tal van plaatsen doet de Provincie dat al: onder meer op de Harderwijkerweg tussen Laag Soeren en Eerbeek.

Zie ook: Toename geluidsoverlast en verkeersonveiligheid Kanaalweg in Dieren
Zie ook: Fietsster (79) overleden na botsing met auto
Zie ook: Snelheid ‘dodenweg’ omlaag, maar dat duurt nog wel een jaar