Ingezonden brief: Werkgroep Harderwijkerweg niet blij met plannen van college

Nieuwbouwproject Bloemershof Dieren. Foto: Google Maps

– Op de hoek van de Burgemeester Bloemersstraat en de Oostlaan in Dieren komt nieuwbouwproject Bloemershof. Dit project ligt achter de brandweerkazerne en praktijkschool De Tender in Dieren.

De bijzondere doorkijk naar de Veluwe, tussen de kazerne en de school, blijft in tact. De woningen van de Bloemershof sluiten hierop aan met twee woonblokken aan weerszijden en een tussenliggend groen openbaar gebied. Het project bestaat uit circa 25 appartementen, vijf geschakelde woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen.

Maarten van Lokven, inwoner van Dieren en aangesloten bij de Werkgroep Harderwijkerweg is niet blij met de plannen, zo is te lezen in de onderstaande ingezonden brief.

Tekst gaat verder onder de foto

Het Rhedens De Tender Dieren – Foto: Martin Slijper

Plan Bloemershof:

Collegevoorstel geeft voorkeur aan ononderbroken bomenlaan in plaats van veiligheid voor schoolkinderen en direct omwonenden.

Door het college van B&W van de gemeente Rheden is een ontwerpraadsbesluit voorgelegd aan de raad inzake bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Bloemershof Dieren. Vanavond 6 februari 2024 vindt de behandeling van dit plan plaats in de reeds geagendeerde raadsvergadering.

Zienswijze

Een aantal bewoners van de Harderwijkerweg, verenigd in de werkgroep Harderwijkerweg hebben als direct betrokkenen hun zienswijze ten aanzien van dit plan ingebracht bij het College. Ook de aanwezige school in dit plangebied “Het Rhedens De Tender” heeft als direct betrokkene haar zienswijze ingebracht.

De andere zienswijze op dit plan van zowel school als bewoners (hierna belanghebbenden) gaat met name over de ontsluiting van 7 grondgebonden woningen aan de openbare weg.

– Voorstel school en bewoners: Burg. Bloemerstraat, goed toegankelijk kruispunt.

– Collegevoorstel: ontsluiting via de Harderwijkerweg dwars door een ingaand schoolgebied en uitmondend op een zeer druk bestaand kruispunt (nabijheid school, gymzaal, zorginstelling, spoorwegovergang, fietsoversteek en brandweerkazerne) met veel verkeersdeelnemers.

Veel verkeersbewegingen

S’morgens is al een verkeersregelaar van de school aanwezig om alles in goede banen te leiden. De vraag is of de huidige bestaande situatie van de verschillende verkeersstromen rondom de school vanuit de adviezen van veilig verkeer Nederland al wenselijk is. Ook de direct betrokken hebben moeite op drukke tijden de weg op te komen. Je moet nu al je auto ertussen drukken.

De beoogde situatie door het College leidt tot nog meer verkeersbewegingen en tegengestelde stromen en naar de mening van bewoners tot onveilige situaties en minder woongenot (geluid en licht). In de kern vragen de betrokkenen de verkeersstromen te spreiden en de ontsluiting naar de Burg. Bloemerstraat te verplaatsen.

Zienswijze ongegrond

Tot grote verrassing van de belanghebbenden heeft het college de door de belanghebbenden ingediende zienswijze als ongegrond gekwalificeerd. Naar de mening van belanghebbenden bevat de argumentatie van het College geen zwaarwegende argumenten om te kiezen voor ontsluiting via de Harderwijkerweg (nu: enkel toegangsweg school De Tender).

Bomenlaan

Een van de argumenten die door het College wordt gebruikt is dat sprake is van een historische bomenlaan (op aangeven Twickel) waarbij het gewenst is dat deze niet wordt onderbroken. De weging die het College maakt voor alle direct en toekomstig betrokkenen (nieuwe bewoners) vinden de belanghebbenden onbegrijpelijk en gaan hierover met de Raad vanavond het gesprek aan.

Brandweerkazerne Dieren – Foto: Martin Slijper