Inwoners steken gemeentegeld in de grond

De wilde bloemen worden ingezaaid.

– Inwoners van Laag-Soeren laten een wilde bloemenweide in de speeltuin aanleggen, op kosten van de gemeente. En dat mag.

De zaadjes van de wilde bloemen zijn net ingezaaid op een groot stuk langs de speeltuin. “Dit is ontzettend goed voor de biodiversiteit”, zegt initiatiefneemster en inwoner Lideweij Bosman. “De kinderen leren zo de natuur beter kennen en het verbindt de bewoners onderling.”

Mooier en leuker

En dat is precies de bedoeling van ‘Ik buurt mee’, een initiatief van de gemeente Rheden. De actie betrekt burgers bij gemeentelijke plannen over de leefomgeving. Om de buurt bijvoorbeeld nog mooier, leuker of beter te maken en voor meer contact met de buurtgenoten te zorgen. Daarvoor ontvangt elk woonadres twee keer per jaar een cheque van 7,50 euro.

Honderden initiatieven van burgers

“De afgelopen vier jaar zijn er vierhonderd initiatieven van burgers afgerond”, zegt Simon van Ommen van de gemeente. “En met succes op allerlei gebieden. Kunst, cultuur en natuur zoals deze bloemenweide. Maar er is ook een bloemsnijtafel op de begraafplaats in Spankeren geplaatst, een moestuin in Rheden gerealiseerd en in Velp hangt een extra AED.”

Over die vier jaar stak de gemeente 400.00 euro in deze burgerinitiatieven. Of en toe helpen ook plaatselijke bedrijven mee. In dit geval bijvoorbeeld door de wilde bloemenweide aan te leggen.