Gaat het Stadshuis van Doesburg verdwijnen?

Gaat het Stadshuis van Doesburg verdwijnen?. Foto: Google Maps

– Het Stadshuis van Doesburg staat momenteel centraal in een debat over zijn toekomst. D66 in Doesburg pleit voor het afscheid nemen van het oude stadhuis, nu de ambtenaren zijn verhuisd naar het recentelijk aangeschafte stadskantoor in de wijk Beinum.

De partij stelt dat het onverantwoord is om jaarlijks €300.000 uit te geven aan een gebouw waar slechts enkele vergaderingen per maand plaatsvinden. Dat geld kan ook worden uitgegeven aan noodzakelijke dingen. Met slechts 11.000 inwoners moet de gemeente Doesburg stevig bezuinigen, en D66 ziet de verkoop van het stadhuis als de meest geschikte oplossing om deze hoge kosten te vermijden.

D66 benadrukt echter dat het historische pand, een rijksmonument sinds 1966, behouden moet blijven, zelfs als het verkocht wordt.

De Stadspartij Doesburg, vertegenwoordigd door Appie van der Beek, is daarentegen tegen verkoop. Van der Beek betwijfelt de juistheid van de genoemde kosten en wijst erop dat er een coalitieakkoord is waarin staat dat verkoop onbespreekbaar is.

Het Stadshuis, met zijn oudste deel, het wijnhuis, daterend van kort na 1396, en het schepen- of raadhuis, gebouwd kort na 1455, is een waardevol historisch monument. De exacte waarde van de panden is echter nog onbekend.

De raadsleden van de gemeente Doesburg zullen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering beslissen of ze het kostbare pand aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 willen behouden of verkopen. Dit is ook live te volgen voor de inwoners van de gemeente Doesburg.