Rozendaalse Bos dicht tijdens het broedseizoen

Bos. Foto: Natuurmonumenten

– De natuur heeft meer rust nodig en dus moeten natuurliefhebbers steeds vaker een stap opzij zetten. Natuurgebieden worden dan afgesloten, zodat bijvoorbeeld vogels in het broedseizoen alle rust hebben om te broeden en om hun jongen groot te brengen.

Tijdens het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 juli, worden door Staatsbosbeheer een aantal gebieden op de Veluwe afgesloten waaronder het Rozendaalse Bos.

Rozendaalse Bos

Het gebied is ligt tussen de A50 bij Arnhem, het Rozendaalsche veld in het noorden, Landgoed Beekhuizen in het oosten en in het zuiden naast Velp en Rozendaal, dat grenst aan aan Kasteel Rosendael.

Vogels als de boomleeuwerik, de nachtzwaluw en de tapuit lijden onder de aanwezigheid van de mens. De vogelsoorten broeden op de grond en worden vaak onbedoeld verstoord door wandelaars, mountainbikers en ruiters. En daarbij hebben ze ook last van de slechte staat van de natuur door de stikstofneerslag en problemen door verdroging.

Vier verschillende zones

De provincie spreekt met natuurbeheerders al jaren over de zogeheten recreatiezonering. De Veluwe is verdeeld in vier verschillende zones. Hierbij is zone A een gebied dat geschikt is voor intensief recreatief gebruik met volop fiets- en wandelpaden, terwijl zone D volledig of tijdens het broedseizoen afgesloten wordt. In zone B (matig intensieve recreatie) zijn minder paden, zodat de natuur meer ruimte krijgt. Gebieden gelegen in zone C worden aangeduid als ‘verstoringsgevoelig’. Op deze kaart zie je de zones.