Groot onderhoud riool in Velp-Noord en Dieren-Oost

Riool Velp. Foto: Martin Slijper

– De gemeente Rheden laat in een groot aantal straten in Dieren-Oost en Velp-Noord rioolbuizen reinigen en inspecteren. Met behulp van een speciale vrachtwagen worden de hoofdriolen onder hoge druk doorgespoeld.

Hiermee worden voorkomen dat de capaciteit van het riool vermindert. Na het doorspoelen wordt het vuile water opgezogen en weer meegenomen. Zo wordt zand en vuilophoping uit de rioolbuizen verwijderd. De werkzaamheden zijn afgelopen maandag gestart.

Hinder

De werkzaamheden in elk(e) straat(deel) duren maximaal enkele uren. In de meeste gevallen ondervinden inwoners geen hinder van de werkzaamheden.

Door luchtverplaatsingen kan het water in de toiletpot tijdens het reinigen wat gaan spetteren. Het gaat om schoon water dat zich in het waterslot bevindt, dit is dus geen rioolwater. Maar om dit te voorkomen kunnen inwoners de toiletdeksel tijdens de werkzaamheden dicht laten. Stank kan voorkomen doordat het water uit de pot of sifon weg is en dit niet meer als stankafsluiting werkt. Na het doorspoelen van het toilet of het laten lopen van de kraan verdwijnt de stank na korte tijd weer.

Inspectie

Naast het reinigen van de riolen kijkt de gemeente ook of er gebreken zijn. Dit gebeurt door een camera door het riool te laten rijden. Deze camera wordt op afstand bestuurd. Eventuele herstel- of verbeteringsmaatregelen vinden op een later moment plaats.