Verplicht meldpunt malafide verhuurders ontbreekt in Rheden en Rozendaal

Sleutels Foto: Pixabay

RHEDEN/ROZENDAAL – Intimidatie, woondiscriminatie of te hoge servicekosten. Op 1 januari 2024 moest elke gemeente een meldpunt hebben waar huurders, omwonenden en woningzoekenden terecht kunnen met klachten over ‘foute’ huurbazen. Maar de gemeenten Rheden en Rozendaal voldoen nog altijd niet aan deze verplichting.

Rheden

Rheden verwacht het meldpunt binnenkort te openen. Maar volgens een woordvoerder van gemeente Rheden is nog niet bekend wanneer. “Tot die tijd konden en kunnen meldingen gedaan worden via ons klantcontactcentrum waarna ze door ons opgepakt worden.”

Rozendaal

Rozendaal bevestigd dat ze het nog niet ingeregeld hebben en ze beraden zich nog op de manier waarop ze dat goed vorm kunnen geven. Overigens voldoen de dorpen rondom deze gemeenten ook niet. In de Gelderse gemeenten Brummen en Doesburg voldoen ze ook nog altijd niet aan deze verplichting.

Dat een meldpunt belangrijk is blijkt wel uit onderzoek van Omroep Gelderland. In Arnhem kwamen al vijftien meldingen binnen en in Nijmegen negentien. En bijna alle meldingen bestaan uit intimidatie-incidenten.

Volgens een woordvoerder pikken huurders door de woningnood “veel meer van de verhuurder omdat ze bang zijn dat ze anders kunnen vertrekken”. De kwestie betreft voornamelijk het ongeoorloofd betreden van de privéruimten van huurders zonder hun toestemming, alsmede het dreigen met hoge kosten en het dreigen met het opzeggen of niet verlengen van de huurovereenkomst.

Wat voor meldingen kunnen bij het meldpunt gedaan worden?

– Huurders kunnen er terecht met meldingen over vermeende overtredingen van de landelijke regels uit de Wet goed verhuurderschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

– De verhuurder heeft de huurder geen schriftelijke huurovereenkomst of informatie gegeven;

– De verhuurder heeft onterechte service- of borgkosten in rekening gebracht;

– De huurder is door de verhuurder gediscrimineerd of geïntimideerd.

Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap ging medio 2023 in en geeft een gemeente de mogelijkheid om op te treden tegen malafide verhuurpraktijken. Die kunnen verhuurders die er een potje van maken in het gareel krijgen met een waarschuwing, boete en in het uiterste geval het beheer van de woning overnemen.