25.000 brieven van Charlotte Sophie Bentinck genomineerd voor werelderfgoedlijst

Foto: Martin de Jongh

DE STEEG – De correspondentie van Charlotte Sophie Bentinck (1715-1800), in het bezit van Kasteel Middachten in De Steeg, staat op de nominatie om op de werelderfgoedlijst van Unesco te komen. Dat meldt het Gelders Archief in Arnhem, die de collectie beheert.

De enorme hoeveelheid correspondentie van deze 18e-eeuwse femme savante en feministe avant la lettre, ongeveer 25.000 persoonlijke brieven, is volgens het Gelders Archief uniek te noemen. In 2017 wordt bekend of de brieven daadwerkelijk op de werelderfgoedlijst komen.

De brieven geven, ook door hun onderlinge samenhang, een indringend beeld van het leven van de Europese adel in de 18e eeuw en beslaan een wereldwijde spreiding.

Bentinck, de spil in een omvangrijk relatienetwerk, correspondeerde met de ‘groten der aarde’, waaronder de filosoof en schrijver Voltaire, de koning van Pruisen Frederik de Grote, de vrijheidsstrijder markies De Lafayette, vertegenwoordigers van Weense en Deense hofkringen en vele andere tijdsbeeldbepalende bestuurders en wetenschappers.

De inhoud van de egodocumenten betreft, naast persoonlijke en familieaangelegenheden, vooral ook maatschappelijke en politieke zaken, zoals opvoeding, vrouwenkwesties en de Franse revolutie, Europese oorlogsvoering en de situatie in het Tsarenrijk.

Charlotte Sophie Bentinck was een vrijgevochten vrouw van adellijke afkomst, die een tumultueus en tegendraads leven leidde.

 

Over Charlotte Sophie Bentinck zijn diverse boeken geschreven en ook is een film over haar gemaakt.