Kun je zingen? Cantorij Ellecom zoekt nieuwe leden

Foto: Hans Schimmel

ELLECOM – De Nicolaascantorij uit Ellecom zoekt nieuwe koorzangers. Er is vooral plaats voor sopranen en alten.

Op donderdagavond 15 september hervat de Nicolaascantorij  haar wekelijkse repetities. Koorzangers die geïnteresseerd zijn om mee te zingen zijn welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen.

De cantorij oefent onder leiding van cantor-organist Hans Schimmel van 20.00 tot 21.00 in de dorpskerk van Ellecom. De cantorij neemt een gewaardeerde plaats in de erediensten in.

Regelmatig ondersteunt zij de gemeentezang en vult daarnaast de liturgie aan met diverse, liturgische zangstukken. Deze muziek heeft een nauwe relatie met het kerkelijk jaar.

De kerkmuziek die wordt gebruikt komt uit diverse stijlperioden. Meestal zingt de cantorij meerstemmig, maar ook wel éénstemmig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nelly Verheul, 0313-842073.