Begroting 2017 wordt besproken in raadsvergadering Rozendaal

Foto: Studio Rheden

ROZENDAAL – In de raadsvergadering van 1 november aanstaande zal de begroting voor het jaar 2017 worden besproken. De afgelopen maanden stonden bij de afdeling financiën in het teken van deze begroting. De uitgangspunten zijn ten opzichte van voorgaande jaren niet gewijzigd, namelijk het hoge voorzieningenniveau in de gemeente handhaven en de lastendruk voor de inwoners niet laten toenemen anders dan met de inflatiecorrectie.

En dat in een tijd dat we te maken hebben met structurele tegenvallers en kortingen van rijksoverheidswegen. Toch is het weer gelukt om een sluitende begroting voor 2017 te realiseren en een sluitende meerjarenbegroting 2018-2020. Dit zegt wethouder financiën  George van Gorkum. Hij ziet de toekomst dan ook zonnig in.

De verkoop van de projectwoningen in de wijk de Del gaat sneller dan gepland en de uitgifte van de gemeentelijke kavels ligt op schema. Dit alles zorgt ervoor dat de gemeente over meer liquide middelen beschikt dan begroot.