Rheden en Rozendaal willen duurzame energie uit de regio

Foto: Pixabay

DE STEEG – Duurzame energie opgewekt in de regio en gezamenlijk inkopen. Dat gaan zestien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen doen, waaronder de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Uniek is dat de duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal wordt opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet is vastgelegd.

De regio Arnhem-Nijmegen wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om die doelstelling te halen, moet de energie die in de regio wordt gebruikt afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen in de regio zelf. De ambitie is om uiteindelijk 100 procent duurzame elektriciteit uit de regio te gebruiken.

Dat gebeurt in stappen. In de aanbesteding dagen de gemeenten aanbieders uit om zo snel mogelijk 100 procent van de stroom uit nog te realiseren duurzame bronnen in de regio te leveren.

Na vijf jaar moet de winnende partij de door haar toegezegde percentages hebben bereikt. Het deel van de stroom dat nog niet uit de regio komt, moet wel duurzaam zijn en in Nederland zijn opgewekt.

Uiterlijk 1 december 2016 wordt de aanbesteding gepubliceerd en kunnen energieleveranciers hun aanbieding doen. De definitieve gunning is eind juni 2017. De looptijd van de overeenkomst voor de levering van elektriciteit is 5 jaar met een optie op verlenging van maximaal 15 jaar.

‘De innovatieve aanbesteding van groene energie past uitstekend bij de ambities die wij als gemeente Rheden hebben op het gebied van duurzaamheid. Deze ambities staan in de De Rhedense Klimaataanpak die zijn vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2016, aldus wethouder Olland.

Ook wethouder Ronald Haverkamp, verantwoordelijk voor de gemeentelijke bedrijfsvoering, is positief over dit project. ‘Hiermee kan de gemeente een substantiële bijdrage leveren aan de duurzame energiedoelstellingen. En geven we als gemeente het goede voorbeeld.’