Wethouder en bewoners planten bomen in twee straten in Ellecom

Foto: Facebook gemeente Rheden

ELLECOM – Wethouder Ronald Haverkamp en de bewoners van de Pieperslaan en Kastanjelaan hebben vrijdag samen twee bomen geplant. Hiermee is het einde van de werkzaamheden in deze twee lanen in zicht.

De bewoners van de twee straten en de gemeente hadden samen een plan gemaakt om de straten opnieuw in te richten. In twee klankbordgroepen zijn de problemen in kaart gebracht. Daarna is er gezamenlijk een ontwerp gemaakt.

In de Kastanjelaan lag de grootste uitdaging. Maar liefst 24 kastanjes zorgden voor verschillende problemen zoals de slechte beloopbaarheid van de trottoirs. Daarnaast was ook de helft van de bomen aangetast door de kastanjebloedingsziekte.

Bewoners van de Kastanjelaan hadden de wens uitgesproken om de straat ook na de kap weer een laan te laten zijn.