‘3000 medewerkers weer in de kou’, zegt OR Presikhaaf Bedrijven

Foto: Pixabay

ARNHEM – Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening voor Arnhem en omgeving, moet één geheel blijven. Doordat het gemeentebestuur van Arnhem nu een eigen Werkbedrijf wil beginnen, is de gezamenlijkheid doorbroken. Dat zei Dick de Jong, voorzitter van de ondernemingsraad, maandagavond bij een gemeenteraadsbijeenkomst over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven.

De onderhandelingen met overnamekandidaat GoedWerkt werden in december vorig jaar stopgezet door de tien gemeenten in het algemeen bestuur van de sociale werkvoorziening. Het gemeentebestuur van Arnhem kondigde aan een eigen sociaal werkbedrijf te beginnen, waarbij de andere gemeenten in de regio zich kunnen aansluiten.

‘Medewerkers in de kou gezet’

De ondernemingsraad vindt dat de gemeentelijke politiek de bijna 3000 medewerkers van Presikhaaf Bedrijven ‘voor de zoveelste keer in de kou heeft gezet’. Daarom is het vertrouwen in het algemeen bestuur van Presikhaaf Bedrijven opgezegd, zo zei De Jong op de meningvormende raadsbijeenkomst.

‘Presikhaaf Bedrijven zit al zes jaar in een reorganisatie. Dure externe bureaus zijn ingehuurd, die toekomstscenario’s op papier hebben gezet. Desondanks hebben besturen weinig beslissingen durven nemen en zijn zij niet in staat gebleken om de medewerkers een goede toekomst te geven’, aldus De Jong.

De OR wil niet dat het bedrijf uit elkaar getrokken wordt. Dat risico bestaat nu het gemeentebestuur van Arnhem van plan is een eigen Werkbedrijf te beginnen, om in ieder geval de werkgelegenheid van de ongeveer 1450 Arnhemse medewerkers te behouden.

De andere negen gemeenten, waaronder Rheden,  die hun sociale werkvoorziening bij Presikhaaf Bedrijven hebben ondergebracht, kunnen aansluiten. Maar naar verwachting wordt pas in maart duidelijk of ze dat ook allemaal gaan doen.

Kosten tussen de 15 en 20 miljoen

De deelnemende gemeenten moeten volgens Arnhem in ieder geval rekening houden met een aandeel in de totale frictiekosten (overnamekosten, sociaal plan), die op een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro worden geschat.

De gemeente Arnhem ‘wil tempo maken’ en dat alle besturen uiterlijk in juni dit jaar besluiten of Presikhaaf Bedrijven wordt opgeheven en hoe de sociale werkvoorziening daarna wordt ingevuld.