Nieuwe stichting helpt inwoners van Rheden in crisissituaties

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – In de gemeente Rheden is een noodbureau opgericht. Hulpverleners kunnen daar terecht voor noodhulp voor inwoners die in een crisissituatie zitten.

Het noodbureau Stichting Urgente Noden Rheden (SUN Rheden) is voor inwoners die door bijvoorbeeld ziekte, echtscheiding of werkloosheid in financiële nood zitten en geen aanspraak kunnen maken op bestaande regelingen.

Een professionele hulpverlener kan in zo’n situatie bij de stichting een aanvraag doen voor financiële hulp voor een client. Inwoners zelf kunnen bij de stichting geen aanvraag indienen.

Met de Stichting SUN Doesburg die in september 2016 werd opgericht zal waar nodig en mogelijk worden samen gewerkt. De stichting is een samenwerkingsverband van de gemeente Rheden, hulpverleningsorganisaties, maatschappelijke organisaties en kerken.

Op het gemeentehuis in De Steeg werd donderdag een oprichtingsbijeenkomst gehouden van Stichting Urgente Noden Rheden (SUN Rheden) met allerlei sprekers, zoals wethouder Tjebbe Vughts. SUN Rheden is het 25ste noodhulpbureau in Nederland.