Kantoren illegaal gevestigd op bedrijventerrein De Beemd in Velp

Bedrijventerrein De Beemd in Velp. Foto: Studio Rheden

VELP – Op bedrijventerrein De Beemd in Velp zitten kantoren die daar helemaal niet mogen zitten. De ondernemingen zitten daar illegaal. De gemeente Rheden bevestigt dat het om zeker tien ondernemingen gaat.

Het draait allemaal om het bestemmingsplan van De Beemd. In zo’n plan staat welke soort bedrijven er wel en niet mogen zitten. Op het bedrijventerrein mogen bijvoorbeeld wel garage’s en houtbewerkingsbedrijven zitten, maar bedrijven die uitsluitend een kantoor hebben mogen daar zich niet vestigen.

‘Het is in strijd met de provinciale verordening. De Beemd is een regionaal bedrijventerrein. Dergelijke terreinen zijn beschikbaar voor zwaardere bedrijvigheid. Kleinschaligere bedrijvigheid (zoals kantoren) kunnen deze functie belemmeren’, schrijft de gemeente na vragen van Studio Rheden.

Ondanks dat het volgens de regels niet mag, zitten er op De Beemd toch tien ondernemingen die daar een kantoor hebben. De gemeente Rheden geeft als verklaring dat er ‘scheefgroei’ is ontstaan.

Toch hoeven de ondernemingen zich volgens de gemeente voorlopig geen zorgen te maken. ‘De gemeente Rheden is voornemens in het ontwerpbestemmingsplan op enkele locaties op De Beemd kantoren toe te staan.’ De gemeente is hierover in gesprek met de provincie Gelderland.

Daarom is de gemeente Rheden vooralsnog niet van plan om de kantoren te sommeren om te vertrekken, omdat er mogelijk zicht is op legalisatie.

Op het bedrijventerrein zit ook het pand van Studio Rheden. De gemeente wil de publieke omroep voor Rheden en Rozendaal wel weg hebben. De gemeente vindt de omroep een ‘maatschappelijke instelling’ en mag zich ook niet vestigen op De Beemd. In tegenstelling tot de kantoren op De Beemd kreeg de omroep wel te horen dat het moet uitkijken naar een andere plek.