Bijzondere Sherman-tankkoepel bij Doesburg heeft een informatiepaneel

Generaal Mart de Kruif onthult het informatiebord onder het toeziend oog van Peter van den Brandhof, Rob Verhoef en Henk Hoogeveen. Foto: Monumentenvereniging 15 april 1945

DOESBURG – Oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif uit Doesburg heeft woensdag het informatiepaneel onthuld dat is geplaatst naast de Sherman-tankkoepel langs de N317 bij de IJsselbrug naar Doesburg.

In de jaren vijftig heeft de Nederlandse regering op verzoek van de NAVO een IJssellinie aangelegd om de dreiging van de toenmalige Sovjet-Unie te weerstaan. Als onderdeel van die linie is onder meer een Amerikaanse Sherman-tank naast de IJsselbrug bij Doesburg ingegraven en in beton gegoten.

Alleen de koepel is nog zichtbaar. De tankloop was verwijderd, evenals de motor. Daardoor was er ruimte voor een bemanning van vier infanteristen, die vanuit de koepel een machinegeweer konden bedienen.

Vrijwilligers Peter van den Brandhof (Monumentenvereniging, links) en Rob Verhoef (Menno van Coehoorn, rechts) flankeren generaal De Kruif. Foto: Monumentenvereniging 15 april 1945

De Monumentenvereniging Doesburg nam het initiatief om een informatiepaneel te plaatsen. Vorig jaar heeft de Monumentenvereniging al samen met vrijwilligers van de stichting Menno van Coehoorn, die zich inzet voor het behoud van militair erfgoed, de tankkoepel schoongemaakt en opgeknapt.

Samen met de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn is ook een informatiebord gemaakt om te plaatsen bij de Lange brug over de Dierense Hank, waar nog een kazemat te zien is als onderdeel van de IJssellinie uit 1939-’40. Hier is op 10 mei 1940 hard gevochten om de Duitse opmars te vertragen. Dat bord zal binnenkort in de buurt van de Lange brug geplaatst worden.

De Monumentenvereniging is ook in overleg met de gemeente Doesburg om een vergelijkbaar informatiepaneel te plaatsen aan het fietspad langs het Zwarte Schaar, de dode arm van de IJssel, bij de zes kazematten uit 1940, die daar nog zichtbaar zijn.