Samenwerking gemeente Rheden met huurdersverenigingen werpt vruchten af

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De samenwerking  die de gemeente Rheden in 2016 is aangegaan met Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR)  heeft zijn vruchten afgeworpen. Vivare voert in 2017 maar een huursverhoging door van 0.3 %. Daarmee werkt Vivare aan betaalbaar en goed wonen in de regio.

Het merendeel van de 6.000 huurders in de gemeente Rheden (63%) krijgt dit. Het overige deel krijgt zelfs geen huurverhoging. Dit komt omdat ze anders meer zouden betalen dan volgens Vivare redelijk is voor de woning. De HVR heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van deze beperkte huurstijging door het gesprek met Vivare aan te gaan. De HVR meldt dit succes in haar huurdersblad HVR Actief.

De gemeente draagt op haar beurt ook bij om betaalbaarheidsproblemen te voorkomen. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke lasten. Daarbij gaat het om onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, grafrecht en hondenbelasting. Verder biedt de gemeente hulp aan mensen met schuldproblemen door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser of een budgetoverzicht op te stellen.