Rheden wil woningbouw aan de Imboslaan in Dieren

Foto: Studio Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden is van plan om op de locatie van de voormalige Imbosmavo aan de Imboslaan in Dieren woningen te bouwen. Het gaat hier om ongeveer 40 woningen waarbij duurzaamheid voor de woning en de omgeving voorop staat. Het is de bedoeling dat de helft uit sociale huurwoningen bestaat.

De locatie aan de Imboslaan ligt al jaren braak. Gedacht wordt aan 40 gasloze woningen met aandacht voor duurzaamheidsaspecten, zoals het hergebruik van materialen. Ook is er aandacht voor het langer thuisblijven wonen van ouderen. Daarnaast is het belangrijk dat het plan is voorbereid op effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast en droogte.

Samen met omwonenden

Na de zomervakantie wil de gemeente in gesprek met omwonenden om te weten welke ideeën zij hebben voor deze woningen en de omgeving. Daarna is de gemeente van plan een prijsvraag uit te schrijven voor ontwikkelaars waarbij de eerder opgehaalde informatie wordt meegenomen.

Uiteindelijk kiest de gemeente in overleg met de inwoners in 2018 welk plan het gaat worden. Daarna volgen nog de gebruikelijke planologische procedures; bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning.

Verleden

Ongeveer 10 jaar geleden waren er ook al plannen om hier woningen te bouwen. Maar door de economische crisis is dit toen niet doorgegaan. Sindsdien ligt het terrein braak en is er niets mee gebeurd.