Zo wordt geprobeerd om eeuwenoud grondwater te behouden

Foto: Martin de Jongh

DE STEEG – Het Waterschap Rijn en IJssel is druk bezig met de werkzaamheden om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard bij Ellecom en De Steeg te gaan. Tussen de snelweg A348 en Kasteel Middachten wordt sinds de zomer al gewerkt en de eerste veranderingen worden zichtbaar.

In de Havikerwaard worden sloten en beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek ondieper gemaakt en dammen en duikers worden aangepast. Er wordt een vispassage aangelegd en een oude meander wordt hersteld.

Foto: Martin de Jongh

Daardoor stijgt de grondwaterstand en biedt zo meer tegendruk aan het uit de Veluwe afkomstige kwelwater, waardoor meer kwelwater in de bronbossen omhoog komt.

Foto: Martin de Jongh

Eeuwenoud grondwater

In de bronbossen komt eeuwenoud grondwater omhoog. Het water passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling.

Foto: Martin de Jongh

Als er niet genoeg grondwater in het bos naar boven komt verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid, zegt het waterschap.

Foto: Martin de Jongh

Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus volgens waterschap belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.