Woede over kappen boom bij de Lidl in Velp, maar er is een oplossing

Foto: Actiegroep Groen voor Lidl

VELP – Omwonenden van de Lidl in Velp gaan samen met Hogeschool Van Hall Larenstein een plan maken om de nieuw te bouwen parkeerplaats van de supermarkt groen en aantrekkelijk te maken.

De 300 omwonenden, verenigd in de actiegroep Groen voor Lidl, waren boos en teleurgesteld toen vorige week plotseling  een grote boom op de hoek van de Noorder Parallelweg met de Middenlaan was gekapt. Zij strijden al sinds vorig jaar zomer voor het behoud van de bestaande bomen op het terrein en voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken op en rondom de nieuwe parkeerplaats.

Foto: Studio Rheden

De woede en teleurstelling hebben de omwonenden inmiddels omgezet in een nieuw plan voor de parkeerplaats. Daarvoor hebben zij aangeklopt bij Van Hall Larenstein in Velp. Docent Jack Martin en een groep studenten gaan in april een plan bedenken en uitwerken.

Wethouder Haverkamp is verrast door de positieve opstelling van de actiegroep Groen voor Lidl en het enthousiasme van docent Jack Martin en zijn studenten. Haverkamp juicht de ideeën voor meer groen op en rond de parkeerplaats van harte toe en zal die plannen bij Lidl bepleiten. ‘Maar jullie moeten ook zelf Lidl proberen te overtuigen’, liet hij weten aan de actiegroep.

Het is de bedoeling dat de voorstellen van de studenten officieel worden aangeboden aan de directie van Lidl en de gemeente Rheden op donderdag 26 april in de aula van de hogeschool.