Coalitieakkoord in Rozendaal: zelfstandigheid en duurzaamheid belangrijkste thema’s

Gemeentehuis Rozendaal. Foto: Studio Rheden

ROZENDAAL – De politieke partijen Rosendael 74 en PAK Rozendaal zijn er uit. De twee partijen in Rozendaal hebben een coalitieakkoord gesloten. In het akkoord staat dat zelfstandigheid en duurzaamheid de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar worden.

De twee partijen vormden de afgelopen vier jaar al een coalitie. 
In het coalitieakkoord noemen de partijen twee speerpunten. Dat is een toekomstbestendige gemeente en een duurzaam Rozendaal.

Rozendaal moet zelfstandig blijven

Om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven, is het volgens de partijen noodzakelijk dat Rozendaal de steeds verder toenemende opgaven op het gebied van digitale dienstverlening, zorg, duurzaamheid en ruimtelijke ordening oppakt. Rozendaal is één van de kleinste gemeenten in Nederland en nog steeds zelfstandig.

De twee partijen steunen het inmiddels ingezette verandertraject voor ‘een toekomstbestendige ambtelijke organisatie’. Ze vinden ook belangrijk dat dit verandertraject door álle partijen wordt gedragen en ondersteund.

Duurzaam Rozendaal

De twee partijen hebben duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan.  Een van de eerste actiepunten is het opstellen van een langetermijnvisie en een concrete uitvoeringsagenda met als doel op de lange termijn: Rozendaal klimaatneutraal. Ook zijn de twee partijen bereid om hiervoor kennis in huis te halen en investeringen te doen.