Rheden peilt mening inwoners over cultuur

Foto: Cultuurbedrijf RIQQ

RHEDEN – Alle inwoners van de gemeente Rheden kunnen via het digitale inwonerpanel, ‘Rheden Spreekt’, weer hun mening geven. Dit keer is het onderwerp cultuur.

De gemeente Rheden roept iedereen op die een mening heeft over het culturele leven dit door te geven via het inwonerspanel. De enquête vraagt naar de waardering en bekendheid van de culturele sector in de gemeente.

Aan bod komen bijvoorbeeld vragen over cultuureducatie, de mate waarin inwoners actief betrokken zijn op het gebied van cultuur en vragen over de culturele instellingen binnen de gemeente.

Alle inwoners en organisaties kunnen zich aanmelden voor het inwonerpanel via www.rhedenspreekt.nl. De vragenlijst kan nog tot maandag 18 juni worden ingevuld. Op dit moment doen ruim 1.200 inwoners mee.