Miljoenentekort in Rheden door hogere kosten zorg en bijstand

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De gemeente Rheden heeft 2017 afgesloten met een tekort van 5,6 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening.

Volgens de gemeente Rheden komt dit onder meer door de hogere kosten voor de WMO, jeugdhulp en bijstand. Een deel van deze kosten (2,2 miljoen) zijn structureel. De afgelopen jaren bleef Rheden in de groene cijfers, maar in 2017 lukte dat niet.

‘Financieel stabiele gemeente’

‘Het college is scherper gaan begroten. We hebben geen stelposten meer. Dus onvoorziene kosten leveren rechtstreeks een tekort op. Het lijkt tegenstrijdig als je alleen sec naar de cijfers kijkt. Een groot deel van de onvoorziene kosten zijn eenmalig. Maar we zijn een financieel stabiele gemeente met voldoende opgebouwde reserves. Eenmalige tegenvallers betalen we dus uit deze reserves.’, zegt wethouder Dorus Klomberg.

Extra geld verwacht

De komende vier jaar geeft het Rijk 14 miljard extra uit door de aantrekkende economie en meer belastinginkomsten. De gemeente Rheden verwacht hier van te profiteren.

Eind deze maand praat de gemeenteraad over de jaarrekening. Daarnaast praat de gemeenteraad deze maand over de begroting voor de komende jaren, de Kadernota. Daarin is in 2019 en 2020  een tekort te zien, maar 2021 en 2022 sluiten af met een positief saldo. Dit betekent dat er op de langere termijn een sluitende begroting is.