Inwoners Rheden praten mee over zwerfafval

Foto: Facebook gemeente Rheden

RHEDEN – Gemeente Rheden krijgt vanuit het Rijk een vergoeding om projecten rondom het onderwerp zwerfafval uit te voeren. Gemeente Rheden wil nu een beleid ontwikkelen om zwerfafval in de toekomst door vrijwilligers op laten te ruimen omdat in 2020 deze ‘Nedvang Vergoeding’ vervalt. Hiervoor is voor Rheden de mening en hulp van inwoners belangrijk.

Adviesbureau Antea Group is ingehuurd om hier hierover onafhankelijk advies uit te brengen. Zij brengt de huidige situatie in beeld en adviseert over methoden om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.

Het advies moet ook antwoord geven op de vraag wat de wensen van inwoners en de gemeente zijn. Daarom worden voor de inwoners een aantal ‘Ik denk mee!Cafés’ georganiseerd. Kijk voor alle datums en locaties op www.Rheden.nl.

Tijdens deze bijeenkomsten komen vragen aan de orde als: ‘Hoe ziet uw ideale leefomgeving eruit?’, ‘Wat verwacht u van de gemeente op het gebied van zwerfafval?’ en ‘Wat wilt u en kunt u zelf doen?’.