Inwoners voelen zich redelijk veilig in hun buurt

Foto: Pixabay

RHEDEN – Inwoners van de gemeente Rheden beoordelen hun veiligheidsgevoel in de buurt met het rapportcijfer 7,3, zo blijkt uit de gehouden Veiligheidsmonitor in 2017. Toch voelt nog 1 % zich vaak onveilig in hun buurt. Daarnaast geven inwoners een ruime voldoende als het gaat om leefbaarheid. Bijna alle thema’s scoren hetzelfde cijfer als in de afgelopen jaren.

De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor laten over het algemeen mooie rapportcijfers zien, zo meldt de gemeente Rheden.

Het cijfer voor leefbaarheid is 7,4 (was 7,4 in 2015) en voor veiligheid 7,3 (was 7,3 in 2015). Bovendien is het aantal slachtoffers van geweldsdelicten, vernielingen en cybercrime afgenomen.

Woninginbraken gestegen
Wel is het aantal inwoners dat slachtoffer is geweest van woninginbraak iets gestegen van 2% naar 2,5%. Andere vermogensdelicten (zoals diefstal) zijn gedaald. Ook vergeleken met de regio en de rest van het land is dit resultaat laag.

Burgemeester Carol van Eert: “Onze inwoners geven een ruime voldoende voor hun veiligheidsgevoel en leefbaarheid in hun buurt. Dat is fijn! Maar het is goed om te blijven volgen wat inwoners vinden van hun buurt. Want zo kunnen we onze plannen bijstellen als dat nodig is.”

Kijk voor de hele uitslag van de veiligheidsmonitor op: www.rheden.nl/veiligheidsmonitor.