Taalklas op de computer

Foto: Bibliotheek Veluwezoom

RHEDEN – Het Taalhuis Veluwezoom ondersteunt laaggeletterden en zet daar activiteiten voor in, zoals ‘Taalklas op de computer’. De deelnemers oefenen via de computer op hun woordenschat, digitale vaardigheden, luistervaardigheid, uitspraak, grammatica en rekenen.

Kent u mensen in uw directe omgeving of wilt u zelf deelnemen aan de taalklas dan kunt u hen of uzelf opgeven via www.taalhuisveluwezoom.nl. Ook vrijwilligers die hierbij ondersteuning willen bieden kunnen zich aanmelden.

De deelnemers gaan vijftien weken wekelijks actief aan de slag met een programma op de computer, zij oefenen of met een vrijwilliger of in een klein groepje. Het programma heeft een sterke relatie met het dagelijks leven.

Het lesprogramma is zo opgezet dat ook minder of bijna geen digivaardige deelnemers mee kunnen doen. Zowel mensen die Nederlands als moedertaal hebben, als mensen die de Nederlandse taal als tweede taal hebben kunnen zich hiervoor opgeven.