Dieren kijgt pop-up store in winkelcentrum

Foto: Studio Rheden

DIEREN – Diderna 7 in Dieren is op donderdag 1 november tijdelijk ingericht als een winkel. Of anders gezegd, als een pop-up store. Belangstellenden kunnen daar de definitieve plannen voor de herinrichting van het Winkelcentrum Dieren bekijken.

In mei was er ook al een pop-up store. Toen kon iedereen reageren op de schetsontwerpen. Nu zijn de ontwerpen uitgewerkt naar definitieve plannen.

Wat is er veranderd?
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen zijn de plannen op een aantal punten aangepast. Zo zijn de inrichting van het Ericaplein en de situering van de markt veranderd, is het plein met de beren aangepast en is de groeninvulling gewijzigd. Verder komt er een plek voor optredens.

Pop-up store
Omwonenden en winkeliers zijn uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de pop-up store. Op het winkelcentrum staan sandwichborden die de pop-up store aankondigen voor het winkelend publiek. Op 1 november zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De pop-up store is open van 17.00 uur tot 19.00 uur.