Minder inwoners gemeente Rheden in de bijstand

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Rheden is, na jaren van stijgingen, onder de 1000 gezakt. Dit is het gevolg van gemeentelijke reïntegratieprojecten in samenwerking met lokale ondernemers en een aantrekkende economie.

Op dit moment wordt bekeken wat de precieze  redenen zijn dat inwoners in de bijstand belanden en hoe de door- en uitstroom rondom deze status is. Zodoende wil men analyseren hoe het aantal verder zou kunnen dalen.

Wethouder Ronald Haverkamp ziet het liefst nog meer mensen meedoen in de samenleving. Eind van het jaar zal uit een plan van aanpak blijken of dit kan door aanbod van regulier werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.