Voetbalvereniging VVO voert actie voor meer vrijwilligers

Foto: Kasper Siebrands

VELP – Voetbalvereniging VVO uit Velp vindt het hebben van ‘betrokken leden’ van groot belang. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en daarnaast dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. Daarom gaat de voetbalvereniging actief op zoek naar vrijwilligers.

Met ondersteuning van de vrijwilligerscommissie probeert VVO te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Daarom worden deze maand zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd om meer voor de vereniging te gaan betekenen.

Voorzitter Daan Appels: “We zijn al een tijd bezig te kijken hoe we meer vrijwilligers aan ons kunnen binden. Voor de voortgang is dat van groot belang. Het kan niet zo zijn dat al het werk op de schouders komt van een relatief kleine groep.

De inventarisatie van de werkzaamheden die we hebben gemaakt, laat zien dat er meer handjes nodig zijn. Vrijwilligers die bardiensten draaien bijvoorbeeld, maar ook scheidsrechters en mensen die af en toe helpen bij het onderhoud van het complex. Je zou kunnen zeggen dat er voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen een klus is naar wens.”