Gemeenteraad Rheden stemt verdeeld over begroting

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De gemeenteraad van Rheden heeft afgelopen dinsdag (6 november) ingestemd met de begroting. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling is de collegeagenda behandeld in een informatievergadering.

Zoals veel gemeenten kampt Rheden met de hoge kosten van de WMO en de jeugdzorg. Zonder ingrijpen van het college zou er de komende 4 jaar een tekort ontstaan van gemiddeld 3 miljoen euro per jaar. Dit probleem is opgelost door de reserves kritisch te bekijken, er geld uit te putten en door een bezuiniging van 5% op de personeelskosten. Hiermee is de begroting over vier jaar (gemiddeld) sluitend gemaakt.

De oppositie (SP, GL en GPR/B) heeft tegen de begroting gestemd, vooral vanwege de manier waarop deze tot stand gekomen is. Er is nooit een diepgaand debat over het coalitieakkoord geweest. Dat akkoord heeft het college uitgewerkt in een collegeagenda. Het heeft lang geduurd voordat die af was. Ook de begroting kwam laat beschikbaar. Men voelde zich onvoldoende meegenomen in de keuzes die hebben geleid tot een sluitende begroting.

De coalitiepartijen (VVD, CDA, PvdA D66 en CU) waren ook niet gelukkig met de late verzending van de stukken. Het besef is er dat het niet eenvoudig zal worden deze begroting volgens plan uit te voeren. Maar er is vertrouwen in het college. Ze vinden vooral belangrijk dat de ideeën van het coalitieakkoord vertaald zijn in de collegeagenda en de begroting. De raadsvergadering is ook online te zien