Maximaal 30 km zone in Dieren Noordoost

Foto: Studio Rheden

DIEREN – Gemeente Rheden start maandag 19 november met het uitvoeren van de verbeterpunten in Dieren Noordoost. De verbeterpunten zijn tijdens een inloopbijeenkomst aan de bewoners van de wijk voorgesteld. De maatregelen zijn een 30km zone, extra parkeervakken en aanpassingen in het groen.

Deze werkzaamheden starten met het plaatsen van zone-borden. De gemeente brengt drempels aan in de Meidoornlaan tussen de Imboslaan en het fietspad naar de Breukinklaan, de Cederlaan en de Breukinklaan. Voor het verkeer is er een omleiding via borden weergegeven.

Ook voor de inrichting van de schoolzone rond de basisscholen in Dieren Noordoost sluit de gemeente de weg tijdelijk af. Er komen aanpassingen voor de toegangen van de Pijnboom-, Esdoorn-, Wilgen-, Haagbeuk-, Iepen-, en de Sparrenhof. De hofjes krijgen extra parkeervakken.

Kappen bomen
De gemeente kapt op een aantal plaatsen in de wijk bomen. Doordat de boomwortels het trottoir en de rijbaan omhoog drukken, ontstaat het gevaar voor struikelen en blijft regenwater op de rijbaan staan. Op sommige plekken plant de gemeente nieuwe bomen. De kapwerkzaamheden vinden plaats in december en januari. Het planten van nieuwe bomen staat voor maart en april 2019 gepland.